KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Koncepce Lesů ČR

11/06/10

TISKOVÁ ZPRÁVA   Lesy ČR představily koncepci pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin na období dalších 10 let Hradec Králové, 10. června 2010 – Lesy ČR představily nový dokument nazvaný „Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s. p. na období 2010 – 2019“. Stalo se tak na semináři […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Lesy ČR představily koncepci pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin na období dalších 10 let

Hradec Králové, 10. června 2010 Lesy ČR představily nový dokument nazvaný „Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s. p. na období 2010 – 2019“. Stalo se tak na semináři v Hradci Králové pořádaném ve spolupráci s Českou lesnickou společností a Sdružením lesních školkařů.

Kvalitní obnova lesních porostů vyžaduje systematickou a dlouhodobou péči o genofond lesních dřevin.  „Lesy ČR si uvědomují, že jedině tak je možné zaručit, aby porosty splňovaly vhodný genetický základ, svým složením odpovídaly cílové druhové skladbě a v budoucnu tak dávaly záruku nejen produkce dříví, ale i stability lesních ekosystémů,“ říká výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Právě představená nová koncepce je historicky celkově třetí v pořadí. První koncepci zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin zpracoval podnik krátce po svém vzniku a to na období 1994 – 1999; druhá koncepce platila pro léta 2000 – 2009.  

Podnik nově posiluje roli Semenářského závodu Lesů ČR v Týništi nad Orlicí, jediného svého druhu u nás, který zajišťuje luštění a péči o semena lesních dřevin od sběru až po předosevní přípravu. Semenářský závod tuto službu poskytuje i ostatním vlastníkům lesa a školkařským provozům pěstujícím sazenice lesních dřevin, čímž významně přispívá k zajištění obnovy lesa v celé České republice.

Lesy ČR v rámci trvale udržitelného hospodaření v lesích využívají rovněž přirozené obnovy, kterou je zajištěna obnova přibližně 23 % všech obnovovaných ploch. Péče o geneticky cenné porosty je zajišťována prostřednictvím genových základen, ve kterých je přirozená obnova základní zásadou péče o jejich zachování.

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Novinky a akce