KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR: víkendová vichřice

16/06/10

TISKOVÁ ZPRÁVA   Lesy ČR: víkendová vichřice poškodila lesní porosty především na Jižní Moravě a na Vysočině   Hradec Králové, 14. června 2010 – Víkendové nevlídné počasí – vichřice, bouřky a místy silné lokální deště poškodily také lesní porosty ve správě Lesů ČR a to především v krajích Jihomoravském, Zlínském a také v Kraji Vysočina.  Ve všech […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Lesy ČR: víkendová vichřice poškodila lesní porosty především na Jižní Moravě a na Vysočině

 

Hradec Králové, 14. června 2010 Víkendové nevlídné počasí – vichřice, bouřky a místy silné lokální deště poškodily také lesní porosty ve správě Lesů ČR a to především v krajích Jihomoravském, Zlínském a také v Kraji Vysočina.  Ve všech třech krajích je v dané chvíli odhadováno poničení až 55 000 m³ dřeva. Přesto, že se jedná o vyšší objem dříví, nebude celkový roční objem těžby překročen. Zpracování kalamity proběhne tak, aby nedošlo ke kůrovcové kalamitě.

 

 

Jihomoravský kraj

Na území Jihomoravského kraje vichřice způsobila poničení přibližně 30 000 m³ dřeva. Asi nejhorší situace je na území Lesní správy Černá Hora, které se nachází v blízkosti lesů Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity. Zde množství poškozených lesních porostů podnik odhaduje na 20 000 m³. Na některých místech síle větru neodolaly ani velké stromy, zničené jsou například i duby, buky. Poškození porostů v dané oblasti nebylo pouze místní, ale i na větších plochách. Výraznější škody vichr zanechal i v oblasti Lesní správy Bučovice, přibližně 3 000 m3 poničeného dřeva. Odstraňování následků kalamity, která nedosahuje závažných rozměrů, by mohly být podle předpokladů Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně zpracovány do konce července, v případě LS Černá Hora do konce srpna.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji působilo víkendové nepříznivé počasí především v noci ze soboty na neděli, ale i v noci z neděle na pondělí. Nejvíce postiženou správou ve Zlínském kraji je Lesní správa Luhačovice, kde celkový předběžný odhad spadlého dříví činí objem  20 000 až 25 000 m³.
Vítr vyvracel stromy nejen lokálně, ale i ve větších celcích, kde poškozoval lesní porosty v objemech po 15 až 20 m³ až po plochy s celkovou škodou 2 000 m³ poničeného dříví. Hlavní cesty, přístupové komunikace a nejdůležitější zapadané lesní cesty se již podařilo zprůjezdnit, na ostatních komunikacích uvolňovací práce dále pokračují.
Krajské ředitelství Lesů ČR Zlín předpokládá zpracování hlavní části kalamity do přibližně poloviny září.
Do nejvíce postižených lokalit nedoporučujeme vstup veřejnosti s ohledem na bezpečnost osob.

Kraj Vysočina

Nepříznivé počasí se nevyhnulo ani lesům v Kraji Vysočina. Tam bouřlivé počastí řádilo hlavně v oblasti Počátek pod vrcholem Javořice, kde je poškozeno podle prvních odhadů Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava až 5 000 m³ dřeva. Další škody jsou zaznamenány v lesích jižně od Jihlavy a v okolí Třebíče. Celkově v Kraji Vysočina mohlo dojít k poškození asi 10 000 m³ dřeva v lesních porostech na územích spravovaných Lesy ČR. Ani na Vysočině nejde o kalamitu závažnějších rozměrů, lesníci plánují rychlé zpracování polomového dřeva tak, aby nemohlo dojít k rozšíření lýkožrouta smrkového a ostatních škůdců.

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Novinky a akce