KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mezinárodní konference:"České školy a Evropa – kvalitní a efektivní vedení škol v 21. století"

10/06/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Konferenci pořádalo MŠMT ČR.

 Dne 3. 6. 2010 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v prostorách smíchovského hotelu
Andel´s mezinárodní konferenci s názvem „České školy a Evropa: kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století“.
 Pozváni byli především ředitelé a vedoucí pedagogové všech druhů a typů českých škol poskytujících předškolní,
základní, střední a  vyšší odborné vzdělání. Cílem připraveného setkání bylo nabídnout inspiraci pro řízení
vzdělávacích institucí.

postřehy z konference  – Ing. Jana Bačkovská – ÚZEI Praha

prezentace paní Jany Bydžovské – NÚOV