KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Naučné stezky v Jižních Čechách

16/06/10

TISKOVÁ ZPRÁVA   Lesy ČR lákají do Jižních Čech turisty na naučné stezkyOtevření Opatské stezky II se blíží   Hradec Králové, 7. června 2010 – Počet naučných stezek Lesů ČR se úspěšně rozrůstá. V Jihočeském kraji, u Vyššího Brodu v okrese Český Krumlov, se blíží otevření druhé části Opatské naučné stezky – Opatské stezky II –  Klášterním […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Lesy ČR lákají do Jižních Čech turisty na naučné stezky
Otevření Opatské stezky II se blíží

 

Hradec Králové, 7. června 2010 Počet naučných stezek Lesů ČR se úspěšně rozrůstá. V Jihočeském kraji, u Vyššího Brodu v okrese Český Krumlov, se blíží otevření druhé části Opatské naučné stezky – Opatské stezky II –  Klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů.

 

Slavnostní otevření této nové naučné stezky se uskuteční ve středu 9. června 2010 od 9.30 hodin a to u výchozího bodu – před Rožmberskou bránou cisterciáckého kláštera Vyšší Brod.
 
Stezka vznikla díky úsilí Lesů ČR – Lesní správy Vyšší Brod v úzké spolupráci s městem Vyšší Brod, rakouským turistickým svazem obcí Mühlviertler Kernland a Cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě.

 

Stezka sleduje od Vyšebrodského kláštera nově vyznačenou modrou turistickou značenou trasu až nad sousední obec Loučovice. Na více jak čtyřech kilometrech této stezky je umístěno 5 informačních tabulí, které návštěvníka seznámí s mnoha historickými, přírodními i technickými zajímavostmi na stezce i v širším okolí.

Stezka je poměrně dobře schůdná jak pro rodiny s dětmi, tak pro méně zdatné turisty. Z výchozího místa u Rožmberské brány Vyšebrodského kláštera návštěvník pozvolna vystoupá k poslední informační tabuli asi o 200 výškových metrů. U každého zastavení poskytují možnost odpočinku instalované lavičky a přibližně uprostřed stezky nalezne návštěvník zastřešené posezení.

Od jednotlivých informačních tabulí je možnost vrátit se do Vyššího Brodu okruhem po některé z navazujících turistických značených tras a navštívit tak další zajímavá místa v okolí. Od poslední informační tabule návštěvník může buď pokračovat do obce Loučovice a využít k návratu zpět do Vyššího Brodu místní železnici nebo využít některou z mnoha turistických značených tras.

Výstavbu Opatské stezky II financovaly Lesy ČR a to v rámci tzv. Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Podnik organizačně zajistil i postavení tabulí a laviček na trase stezky. Dále se na financování podílelo město Vyšší Brod, které zajistilo osazení informačních tabulí a propagaci. Tato akce se uskutečnila v rámci programu „Evropská územní spolupráce, kooperace Rakousko –  Česká republika 2007-2013.

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ – „Společně dosáhneme více“.

   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Novinky a akce