KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Karlštejnsko, o.s., rozděluje peníze na rozvoj Karlštejnska

08/07/10

  Tisková zpráva ze 2.7.2010   MAS Karlštejnsko, o.s., rozděluje peníze na rozvoj Karlštejnska   MAS Karlštejnsko, o.s., (Místní akční skupina) je nezisková rozvojová organizace, která získala pro rozvoj Karlštejnska, na období do roku 2013, finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč. Získala je na základě schválení projektu Strategický plán Leader (SPL) „Karlštejnsko, historie a […]

 

Tisková zpráva ze 2.7.2010

 

MAS Karlštejnsko, o.s., rozděluje peníze na rozvoj Karlštejnska

 

MAS Karlštejnsko, o.s., (Místní akční skupina) je nezisková rozvojová organizace, která získala pro rozvoj Karlštejnska, na období do roku 2013, finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč. Získala je na základě schválení projektu Strategický plán Leader (SPL) „Karlštejnsko, historie a příroda, jako na dlani“, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), Osy IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

 

Tyto finanční prostředky mohou získat neziskové organizace, podnikatelé, církve, jednotliví občané i obce.

 

Na jaře letošního roku, v 9. výzvě k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), zaregistrovalo MAS Karlštejnsko, o.s., 6 projektů žadatelů z oblasti Karlštejnska. Celková požadovaná částka podpory projektů je 4;937.081,– Kč.

 

Po administrativní kontrole hodnotila projekty Výběrová komise MAS, všech 6 projektů doporučila k financování a MAS Karlštejnsko, o.s., předalo tyto projekty ke schválení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF).

 

Podpořené projekty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinou je 5 projektů směřovaných na „Občanské vybavení a služby Karlštejnska“, tedy na zbudování a rekonstrukce hřišť, sportovišť, sokoloven, mateřských škol, obecních úřadů, spolkových domů, hasičských zbrojnic apod. Konkrétními projekty v této skupině jsou projekty Rehabilitace zázemí Kina Řevnice, Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Svinaře, Rekonstrukce fotbalového hřiště v Chodouni, Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky sokolovny Hlásná Třebaň a Spolkový dům Mezouň.

 

Do druhé skupiny jejímž cílem je „Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu“, je zařazen 1 projekt, Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni.

 

V nejbližších dnech by mělo být známo, jak projekty uspěly v celostátním měřítku na SZIF. Držíme našim žadatelům palce.

 

 

Radomír Hanačík

místopředseda představenstva

Office: Mořina 124, 267 17 Mořina

Tel.: +420739364039

spl.maskarlstejnsko@gmail.com

www.karlstejnskomas.cz

 

 

MAS Karlštejnsko, o.s., je nezisková organizace (občanské sdružení), jehož náplní činnosti je společné řešení problémů, zlepšování prostředí pro život, obnova duchovních, etických i ekonomických hodnot v Karlštejnsku, především využitím metody Leader.  Pro rozvoj Karlštejnska do roku 2013 zajistilo MAS Karlštejnsko, o.s., finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč z evropských i národních zdrojů. Území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., je vymezeno územím 65 obcí, ležících od hranic Prahy až k řece Litavce.