KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Karlštejnsko vyzívá – připravujte si projekty

08/07/10

    Tisková zpráva z 5.7.2010   Připravujte projekty, výzva MAS Karlštejnsko, o.s., k čerpání dotace se blíží   MAS Karlštejnsko, o.s., (MAS), nezisková organizace pro rozvoj Karlštejnska, připravuje na druhou polovinu srpna t.r. vyhlášení další Výzvy k předkládání projektů pro 11. (podzimní) kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, Evropský zemědělský fond pro rozvoj […]

 

 

Tisková zpráva z 5.7.2010

 

Připravujte projekty, výzva MAS Karlštejnsko, o.s., k čerpání dotace se blíží

 

MAS Karlštejnsko, o.s., (MAS), nezisková organizace pro rozvoj Karlštejnska, připravuje na druhou polovinu srpna t.r. vyhlášení další Výzvy k předkládání projektů pro 11. (podzimní) kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, období 2007-2013.

 

Výzva (její plný text), včetně vyhlášených Fichí (opatření), bude zveřejněna na webových stránkách MAS Karlštejnsko, o.s., www.karlstejnskomas.cz a pro veřejnost bude rovněž  k dispozici na obecních úřadech (úředních deskách) všech 65 dotčených obcí, na jejich webových stránkách  a  webových stránkách partnerů MAS Karlštejnsko, o.s.

 

K rozdělení v podzimní Výzvě 11. kola příjmu žádostí bude alokována částka 3;939.393,– Kč.

 

Připravujte proto projekty s předstihem. Vaše projektové záměry, projekty, jejich zacílení i obsah můžete předem konzultovat, zdarma, v kanceláři MAS v Mořině 124 nebo po telefonické domluvě na tel. +420739364039 přímo u vás.

 

Sdělíte-li MAS váš zájem a požadavky předem, zaměření vyhlášené výzvy je může zohlednit.

 

 

Radomír Hanačík

místopředseda představenstva

Office: Mořina 124, 267 17 Mořina

Tel.: +420739364039

spl.maskarlstejnsko@gmail.com

www.karlstejnskomas.cz

 

 

 

 

 

 

 

MAS Karlštejnsko, o.s., je nezisková organizace (občanské sdružení), jehož náplní činnosti je společné řešení problémů, zlepšování prostředí pro život, obnova duchovních, etických i ekonomických hodnot v Karlštejnsku, především využitím metody Leader.  Pro rozvoj Karlštejnska do roku 2013 zajistilo MAS Karlštejnsko, o.s., finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč z evropských i národních zdrojů. Území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., je vymezeno územím 65 obcí, ležících od hranic Prahy až k řece Litavce.