KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČEEP 2009

18/08/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Uzávěrka přihlášek do celostátní soutěže je 10. října 2010.

Hlavním cílem celostátní soutěže ČEEP 2009, kterou vyhlásilo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu, je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významných způsobem zvyšují energetickou účinnost a efektivní využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR.
Odborná porota vyhodnotí nejlepší stavby a projekty v kategoriích Stavby investorů na území ČR (zahrnující rodinné a bytové domy, školské, zdravotnické a ostatní veřejné budovy) a Projekty připravené k realizaci a případně i realizované (zahrnující projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy, pro výrobu a úspory elektřiny a tepla, pro snížení energetické náročnosti průmyslu a dopravy a pro efektivní integraci OZE do energetických sítí).
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo či projekt prováděla nebo se podílela na projekci a realizaci a která stavbu či projekt zdokumentuje podle pravidel soutěže.
Zdroj: Enviweb

Zařazeno v Novinky, Novinky