KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotační program na obnovu majetku

18/08/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Pomoc obcím zasažených povodněmi je připravena.

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, vyhlásil dotační program na obnovu majetku obcí a krajů poničeného povodněmi v roce 2010. Ministerstvo má na tuto pomoc vyčleněnu 1 miliardu korun. Žádosti o dotace mohou obce a kraje podávat od 23. srpna 2010 do 28. února 2011.
Dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou jsou určeny především na opravu komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškozených požárních nádrží apod.
Program má dva dotační tituly. První je určen pro obce a kraje, jejichž území bylo postiženo pohromou a na jejich území byl vyhlášen stav nebezpečí. Z něj mohou získat obce dotace na obnovu majetku až do výše 90 %, kraje až do výše 50 % celkových nákladů.
„Pokud náklady na obnovu majetku přesáhnou 25 % rozpočtu obce na tento rok, může obec požádat  ministerstvo o výjimku, pak dotace pokryje celý náklad spojený s jeho obnovou,“  upřesnil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.
Z druhého dotačního titulu mohou obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí, získat dotace do výše 70 % (v případě obcí), kraje pak do 40 % celkových nákladů.
Celý článek zde
Zdroj: MMR

Zařazeno v Novinky