KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Karlštejnsko má schválené projekty

02/08/10

  Tisková zpráva ze 28.7.2010   Projekty z dotace MAS Karlštejnsko, o.s., schváleny   Na jaře letošního roku, zaregistrovalo MAS Karlštejnsko, o.s., 6 projektů žadatelů z oblasti Karlštejnska, k podpoře z osy IV.1.2. v Programu rozvoje venkova (PRV). Celková požadovaná částka podpory projektů je 4;937.081,– Kč.   Koncem června bylo Státním intervenčním fondem (SZIF) všech 6 projektů schváleno k financování. […]

 
Tisková zpráva ze 28.7.2010

 

Projekty z dotace MAS Karlštejnsko, o.s., schváleny

 

Na jaře letošního roku, zaregistrovalo MAS Karlštejnsko, o.s., 6 projektů žadatelů z oblasti Karlštejnska, k podpoře z osy IV.1.2. v Programu rozvoje venkova (PRV). Celková požadovaná částka podpory projektů je 4;937.081,– Kč.

 

Koncem června bylo Státním intervenčním fondem (SZIF) všech 6 projektů schváleno k financování.

 

V nejbližších dnech tak úspěšní žadatelé podepíší realizační smlouvy.  Z opatření (fiche) „Občanské vybavení a služby Karlštejnska“ zrealizují Sokolové z Řevnic projekt Rehabilitace zázemí Kina Řevnice, ze Svinař projekt Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Svinaře a z Hlásné Třebaně Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky sokolovny Hlásná Třebaň. Obec Chodouň uspěla s projektem Rekonstrukce fotbalového hřiště a obec Mezouň s projektem Spolkový dům Mezouň.

 

Z opatření „Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu“ uskuteční soukromý zemědělec pan Josef Stehlík projekt Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni.

 

Další výzvu k předkládání projektů pro podzimní výzvu v 11. kole příjmu žádostí o dotaci z PRV, v níž bude alokována částka 3;939.393,– Kč, připravuje MAS Karlštejnsko, o.s., na 2. polovinu srpna tohoto roku.

 

Projektové záměry a projekty můžou potenciální žadatelé konzultovat předem a zdarma, v kanceláři MAS v Mořině 124, po telefonické domluvě na tel. +420739364039 přímo u žadatele nebo je mohou zaslat na e-mailovou adresu spl.maskarlstejnsko@gmail.com.

 

 

Radomír Hanačík

místopředseda představenstva

Office: Mořina 124, 267 17 Mořina

Tel.: +420739364039

spl.maskarlstejnsko@gmail.com

www.karlstejnskomas.cz