KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové mechanismy k rozdělování prostředků z EU

17/08/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

MMR posílilo koordinaci evropských fondů.

Ministerstvo pro místní (MMR) rozvoj průběžně koordinuje činnost operačních programů rozdělujících dotace ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V posledním čtvrtletí se podařilo nastavit nové mechanismy, které povedou ke zefektivnění rozdělování evropských prostředků.
MMR v tomto období předložilo vládě dva materiály s konkrétními systémovými opatřeními. Jednalo se o materiály s názvem „Čerpání evropských fondů – Finanční analýza operačních programů“ a „Návrhy možných revizí operačních programů“. Vláda je schválila 19. dubna 2010.
Návrhy MMR obsažené v dokumentech byly následně projednány na monitorovacích výborech všech operačních programů, jichž se pravidelně účastní zástupci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) působícího v rámci MMR. V průběhu čtvrtletí probíhaly intenzivní práce na realizaci navržených systémových opatření schválených vládou.
Celý článek zde
Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Novinky