KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

11. kolo příjmu žádostí z PRV odstartuje 14.10.2010

20/09/10

11.kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v říjnu Článek : 104409 ; Vydáno : 17.9. 2010 ; Autor : Eva Lemonová Příjem žádostí pro opatření 11. kola proběhne v termínu od 14. 10. 2010 do 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Tisková zpráva – Investice do lesů, Spolupráce při vývoji nových produktů, […]

11.kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v říjnu
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 104409 ; Vydáno : 17.9. 2010 ; Autor : Eva Lemonová

Příjem žádostí pro opatření 11. kola proběhne v termínu od 14. 10. 2010 do 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tisková zpráva – Investice do lesů, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií, respektive inovací v potravinářství, Využívání poradenských služeb a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 11. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat své projekty v termínu od 14. – 27. října, a to podle upravených pravidel, která například upravují preferenční kriteria a snižují administrativní nároky.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 11. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

V rámci 11. kola došlo v opatření Investice do lesů ke změnám, například k ukončení platnosti Českého přechodného rámce v roce 2010, který žadatelům dočasně umožňoval získat vyšší dotaci nad běžný rámec režimu de minimis,  nebo ke zvýhodnění projektů, které jsou realizovány v regionech se soustředěnou podporou státu. V podopatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství došlo ke změně, která umožní předložení dokumentů pro stavební řízení až v době, kdy na základě spolupráce s výzkumným subjektem bude zřejmé, jestli je pro realizaci projektu nezbytné stavební opatření, či jiné opatření stavebního úřadu. Změny u opatření Využívání poradenských služeb podle požadavku EK znamenají, že o dotaci na stejnou poradenskou službu bude možné požádat pouze jednou za programové období. Dále jsou nastavena nová preferenční kritéria vedená požadavkem na maximální jednoduchost administrace korespondující s výší dotace. To znamená, že žadatelé nebudou muset předkládat žádné dodatečné přílohy. Podrobnosti jsou také k dispozici na subportálu Dotace – Program rozvoje venkova.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe