KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejlepší místní akční skupiny

08/09/10

Nejlépe fungující místní akční skupiny byly vyhlášeny na Večeru venkova dne 27.08.2010 v rámci výstavy Země živitelka 01.09.2010 Dne 27.08.2010 se konal v Českých Budějovicích Večer venkova. Již podruhé se toto neformální setkání aktérů rozvoje venkova konalo v rámci výstavy Země živitelka a byly na něm vyhlášeny nejlépe fungující místní akční skupiny. Večer venkova uvedli […]

Nejlépe fungující místní akční skupiny byly vyhlášeny na Večeru venkova dne 27.08.2010 v rámci výstavy Země živitelka

01.09.2010

Dne 27.08.2010 se konal v Českých Budějovicích Večer venkova. Již podruhé se toto neformální setkání aktérů rozvoje venkova konalo v rámci výstavy Země živitelka a byly na něm vyhlášeny nejlépe fungující místní akční skupiny.

Večer venkova uvedli krátkým proslovem čelní představitelé Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Agrární komory, Spolku pro rozvoj venkova, Národní sítě místních akčních skupin ČR a také ředitelka výstaviště Země Živitelka. Celý večer provázela lidová hudba a hlavním bodem tohoto večera bylo slavnostní vyhlášení nejlépe fungujících místních akčních skupin (dále jen MAS). V rámci akce Hodnocení místních akčních skupin 2010 bylo čtrnáct MAS oceněno za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER. Dalších sedm MAS bylo oceněno za konkrétní příklady dobré praxe. Čestná uznání oceněným MAS předali náměstek ministra zemědělství PhDr. Juraj Chmiel, CSc., ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Tomáš Révész a předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR Bc. František Winter.

Za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER byly oceněny tyto místní akční skupiny:

Seznam nejlepších deseti MAS (řazení dle abecedy):

Kyjovské Slovácko v pohybu – Jihomoravský kraj
MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. – Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví o.p.s. – Olomoucký kraj
MAS Moravský kras o.s. – Jihomoravský kraj
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP – Jihočeský kraj
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE – Jihočeský kraj
Posázaví o.p.s. – Středočeský kraj
Region HANÁ, o.s. – Olomoucký kraj
Region Pošembeří o.p.s. – Středočeský kraj
Vyhlídky, o.s. – Středočeský kraj

Dále byly také oceněny tyto 4 MAS ze skupiny místních akčních skupin dodatečně vybraných až na sklonku r. 2009, které měly oproti ostatním MAS omezený rozpočet a zkrácenou dobu administrace a tím také ztížené podmínky pro rozvoj svých aktivit (řazení dle abecedy):

MAS Šluknovsko – Ústecký kraj
MAS Železnohorský region, o.s. – Pardubický kraj
NAD ORLICÍ, o.p.s. – Královéhradecký kraj
Rakovnicko o. p. s. – Středočeský kraj
Za konkrétní příklad dobré praxe byly oceněny tyto MAS:

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov za dlouhodobé propojování aktivit pro rozvoj venkova a uplatnění přístupu LEADER nejen finanční podporou projektů.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku za zavedení a realizaci vlastního grantového programu pro mládež.

Místní akční skupina POHODA venkova za inovativní postupy v hodnocení projektů a úsilí o propagaci regionálních produktů.

Místní akční skupina Šumperský venkov za zapojování dětí a mládeže do demokratických procesů a spolurozhodování o rozvoji regionu.

Místní akční skupina ORLICKO za inovativní přístup k hodnocení projektů a důraz na zapojování veřejnosti do přípravy a realizace projektů.

Místní akční skupina Opavsko podpora ochrany životního prostředí Karlovarský MAS Vladař o.p.s. za šíření a propagaci metody LEADER v ČR a aktivitu v oblasti vědy a výzkumu.

Během Hodnocení místních akčních skupin 2010 bylo hodnoceno 112 MAS, které jsou podpořeny v rámci Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. O celkových výsledcích tohoto hodnocení bude Ministerstvo zemědělství (MZe) informovat místní akční skupiny podrobněji začátkem měsíce září. MZe rovněž do budoucna předpokládá seminář, na kterém budou detailně projednány zkušenosti z hodnocení a prezentovány příklady dobré praxe.

Další informace naleznete zde.