KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejlepší vesnicí roku 2010 se stala obec ze Středočeského kraje

17/09/10

                                      Když jsem se poprvé setkal se starostou malé obce Ratměřice Mgr.Liškou na 2.Festivalu středočeského venkova,který zorganizovala Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje v Krásné Hoře u Příbrami začátkem července letošního roku,tak již zde z jeho vystoupení bylo všem jasné,že právem byla vyhlášena tato obec jako nejlepší vesnice v našem kraji.V průběhu své prezentace […]

 
                         
          Když jsem se poprvé setkal se starostou malé obce Ratměřice Mgr.Liškou na 2.Festivalu středočeského venkova,který zorganizovala Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje v Krásné Hoře u Příbrami začátkem července letošního roku,tak již zde z jeho vystoupení bylo všem jasné,že právem byla vyhlášena tato obec jako nejlepší vesnice v našem kraji.V průběhu své prezentace poutavým způsobem obeznámil pan starosta účastníky festivalu s realizovanými projekty,činností neziskových organizací i s dalšími plány do budoucna.Mile mne překvapila skutečnost,že v této malé obci,kde není ani 300 obyvatel,lze zapojit do společenských  aktivit všechny místní obyvatele,počínaje předškolními dětmi až po důchodce.
          Druhé setkání s panem starostou se uskutečnilo začátkem září,kdy jsem se jako host zúčastnil zasedání celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2010 a to přímo v této obci u Votic.Již při uvítání bylo vidět,že většina občanů svoji přítomností je zapojena do tohoto veřejného dění v obci a snažila po celé dopoledne maximálně ukázat to,čeho zde společně dosáhli a co chtějí uskutečnit v budoucnu.Po promítnutí dokumentů,ústních informací jednotlivých zástupců ze všech místních organizací,mikroregionu Džbány a MAS Posázaví, se členové hodnotící komise vydali na podrobnou prohlídku Ratměřic.A bylo vskutku co vidět,dokonce i obdivovat.Začalo to krásně upravenou hasičskou zbrojnicí,pak obecním úřadem a místní knihovnou,kde bylo vystaveno několik zajímavých kronik.Potom se pokračovalo v prohlídce místního sportovního areálu,včetně dětského hřiště.Příjemným zpestřením bylo taneční vystoupení dětí.Velmi zajímavé a působivé bylo divadelní představení místních ochotníků přímo na návsi,kde jsou také pořádány různé výstavy.Po prohlídce místního zámeckého parku,zařízení zvláštní školy,kostela a unikátní zahrady se soškami z větví,byla prohlídka ukončena u místního rybníka.Již na začátku byly členům hodnotitelské komise ukázány filmové záběry z noční ukázky vodotrysků,který realizují členové místního dobrovolného hasičského sboru.I když téměř po celou dobu pršelo,všichni se vydrželi dívat až ukončení vodotrysky z osmi hadic,který byl doprovázen hudbou skladatele B.Smetany.
       Viděl jsem na členech komise,že byli opravdu mile překvapeni tím vším,co zde všude měli možnost shlédnout a při rozloučení netajili svoji spokojenost s průběhem celého dopoledne,stráveného v obci,která patří počtem obyvatel k těm nejmenším v celé České republice.Osobně jsem tam přesvědčil o tom,že i v tak malých obcích se dá mnoho udělat pro udržení venkova a zamezit jeho vylidňování.Obdobně je tomu i u slova starosta,které především znamená se starat a to nejen sám o sebe,ale především o všechny obyvatele dané obce.Takže první místo v celostátní soutěži Vesnice roku 2010 ji patří právem a já osobně přeji mladému starostovi Ratměřic,aby ten elán spolu s ostatními obyvateli jim vydržel i v budoucnu a že budeme mít opět příležitost brzy slyšet o této malé obci z našeho kraje.
 
                Ing.Milan Bena,CSc.
        místopředseda KO SPOV Středočeského kraje

Zařazeno v Novinky