KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora regionů pro rok 2011

20/10/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení – termín podání žádosti: 15. 10.– 26. 11. 2010.

Grantové řízení se řídí Grantovými pravidly Nadace ČEZ a Podmínkami grantového řízení Podpora regionů pro rok 2011.
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, životního prostředí či infrastruktury.
Formulář Žádost o nadační příspěvek ve formátu xls zašle žadatel pouze elektronicky na adresu projekty@nadacecez.cz.
Podrobné informace ke způsobu vyplnění a  podání žádosti naleznete v „Pokynech k vyplnění žádosti“.
Správní rada Nadace ČEZ bude rozhodovat o projektech počátkem roku 2011. Informace o termínu zasedání bude aktuálně zveřejněna na webových stránkách Nadace ČEZ. O výsledku grantového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni do 60 dnů od zasedání Správní rady Nadace ČEZ.
Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v dokumentu „Nejčastější otázky při podání Žádosti o nadační příspěvek".
Kontakt na koordinátora projektu: Mgr. Radka Kučírková, tel.: 211 046 724, e-mail: radka.kucirkova@cez.cz.

Zařazeno v Novinky a akce