KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko MZe k budoucí Společné zemědělské politice

30/10/10

Stanovisko MZe: Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky 19.10.2010 Tisková zpráva – Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky je dokument, na jehož znění panuje shoda s nevládními organizacemi a akademickou sférou. Především jde však stále o materiál pracovní, který právě v úterý odpoledne projednával Výbor pro EU na pracovní úrovni a který bude […]

Stanovisko MZe: Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky

19.10.2010

Tisková zpráva – Pozice k budoucí podobě Společné zemědělské politiky je dokument, na jehož znění panuje shoda s nevládními organizacemi a akademickou sférou. Především jde však stále o materiál pracovní, který právě v úterý odpoledne projednával Výbor pro EU na pracovní úrovni a který bude předmětem příštích kulatých stolů k problematice EU, jež pravidelně organizuje ministr Fuksa, i dalších pracovních diskuzí. Ostré reakce se tedy míjejí účinkem, když komentují materiál, který se dále upravuje a aktualizuje, a navíc údajně opomíjené oblasti v sobě obsahuje a zabývá se jimi.

Pozice ČR  k budoucí SZP obsahuje všechna témata zmíněná v doporučení Zemědělského svazu, logicky kromě vztahu k národním dotacím. Stanovisko odborů musí Mze odmítnout. Kritika se nezakládá na znalosti jednání. Na kulatém stole zastupoval zaměstnance v zemědělství Zemědělský svaz a jeho stanovisko pozici Ministerstva podpořilo. Jde stále o pracovní materiál, jehož plné zveřejnění by oslabilo pozici ČR  pro vyjednávání ještě před zveřejněním oficiálního dokumentu Evropské Komise, které se předpokládá 17. listopadu. Příští týden by měl být materiál schvalován VEU na vládní úrovni.

 

MZe – Tiskové oddělení

Zařazeno v Rostlinná výroba