KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodaj venkova číslo 9

05/10/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě místních akčních skupin

V 9. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:

– Téma: Vesnice roku 2010. Starosta Ratměřic Viktor Liška říká: Chceme být tradiční i moderní vesnice; lidé jsou
u nás pracovití, přátelští, inovativní
– Knihovníci si připomněli deset let spolupráce se SPOV. Knihovnická profese se člověku dostane pod kůži a už se
jí nezbaví
– Na Řípu se 28. října k „Modlitbě za domov“ přidá i konference "Venkov – financování a spolupráce pro budoucnost"
a výstava „Venkov se mění“
– Jihomoravské a středomoravské sdružení MAS pořádají semináře z PRV
– Ohlas z Přemyslovských středních Čech k diskusi Vize venkova 2020: LEADER a MAS po roce 2013

Zpravodaj číslo 9

Zařazeno v Aktuálně