KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Říčansko na Ministerstvu zemědělství

01/11/10

Tisková konference na Ministerstvu zemědělství 20. 10. 2010 Zpráva o průběhu   Kontakt na pořadatele: MAS Říčansko, o.p.s., Vladimír Haš, manager@ricansko.eu, tel: 774 097 757     Co je to Modlitba za Domov 28. 10. 2010? Ludmila Třeštíková, MAS Říčansko, představila konferenci „Venkov-financování a spolupráce“ pro budoucnost pořádanou v souvislosti s Modlitbou za domov pod […]

Tisková konference na Ministerstvu zemědělství 20. 10. 2010
Zpráva o průběhu
 
Kontakt na pořadatele: MAS Říčansko, o.p.s., Vladimír Haš, manager@ricansko.eu, tel: 774 097 757
 
 
Co je to Modlitba za Domov 28. 10. 2010?
Ludmila Třeštíková, MAS Říčansko, představila konferenci „Venkov-financování a spolupráce“ pro budoucnost pořádanou v souvislosti s Modlitbou za domov pod Řípem 2010:
„Konference je vyvrcholením letošní práce Místních akčních skupin na rozvoji venkovského prostoru, ocenění dobrých počinů MAS Středočeského a Jihočeského kraje, a připravení se na další období. Organizátory jsou MAS Říčansko v partnerství s MAS Aktivios a MAS Vladař.
 
Vývoj venkova za posledních dvacet let na základě statistických dat představí v jednání konference Jan Hartl, ředitel agentury STEM. O financování potřeb venkova promluví vrchní ředitel sekce regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jan Vačkář. Petr Sušanka z MAS Vladař popíše budoucnost metody LEADER a její vize do roku 2013. Nakonec vystoupí jednotlivé MAS s prezentací svých projektů. Za ekumenickou radu církví v ČR bude mluvit pan Josef Červeňák, farář Evangelické metodistické církve a synodní kurátorka Českobratrské evangelické církve Lia Valková.
Budou přivítáni také zahraniční hosté z Finska a Saska. Co nejvíce prostoru bude věnováno při konferenci na diskusi, zvláště nad vizí budoucnosti venkovských regionů po roce 2013.

Konferenci doprovází fotografická výstava, porovnání minulosti, současnosti a budoucnosti památek na venkově – tento ročník se týká památek církevních. V přímém přenosu na ČT2 pak vystoupí další mluvčí a budou představena výtvarná a literární díla ze soutěže Domov 2010.“
 
Jak bude vypadat Modlitba za domov dále?
Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR (ERC):
„Když před rokem začala Modlitba za Domov spojením s Místními akčními skupinami, měl jsem velké rozpaky. Už ale při průběhu jsem měl příjemný pocit svobody a spolupráce bez křečí. Mnohé se už dělalo před tímto oficiálním spojením, ale mnohé se zprvu nesměle začalo od minulého roku. V církvích je to vnímáno určitě jako nový pohled a větší otevření se. U nás, v ČCE, šlo o vztah s Karlštejnskem. Zástupci farností se scházeli se zástupci MAS a říkali si, kde působí, jak, kdy a kde…jaké plány mohou společně uskutečnit. Také se nám podařilo připravit pietní setkání s politickými vězni.
Co dále, to není otázka jen pro církve, ale také pro MAS. Tuto otázku otevřeme mimo jiné také na konferenci v Krabčicích v rámci Modlitby za Domov. Z pohledu ERC by bylo možné, aby se taková akce stěhovala po republice, možná po horách či po důležitých místech naší minulosti. Stále jsme v procesu jednání s Římskokatolickou církví, se kterou chceme spolupracovat.“
 
Co MAS, zda je společná akce k užitku?
Galina Čermáková z MAS Vyhlídky
„Na Kokořínku, Mělnicku, Liběchovsku působíme spolu od roku 2004.  Začátky, to byla  pro nás mravenčí práce, která při tvorbě strategického plánu oslovovala všechny, včetně církví. Při přípravě programového dokumentu se ale nepodařilo nikoho z církví pro tuto věc získat. S církvemi se setkáváme nejvíce z pozice administrátora programu rozvoje venkova, přicházejí jako žadatelé. Nicméně spolupráce začíná teprve s lidmi, kteří pochopí celou metodu spolupráce a začnou podle ní fungovat. A takového jednoho pana faráře už máme, takže začínáme…“
 
 
Jaká další hora se nabízí k cestování Modlitby za Domov?
Jaroslav Huk, MAS Přemyslovské střední Čechy, agentura STEM
„Na našem území jsou dvě místa: Budeč a Levý Hradec. Máte upřímné pozvání! Na našem území je velké množství křesťanů z církví a jejich akcí, které se snaží podnikat mnoho hodnotných akcí a máme živou spolupráci. Ateistické střední Čechy mají plné kostely.
Také připravujeme společný projekt několika církví a více MAS, který by měl vzniknout příštím rokem.“
 
 
Ostýchavost ve vzájemných kontaktech je pochopitelná
Radomír Hanačík z MAS Karlštejnsko
„S Českobratrskou církví evangelickou, jíž jsme si loni vylosovali ke spolupráci, jsme se setkali už v adventu minulého roku. Žádný ze sborů této církve nemá sídlo na našem území, ale zasahuje svou činností do našeho regionu, někde se doplňuje, někde se překrývá. Na rozdíl od všech, kteří se ptají – co z toho budeme mít a jaké peníze – tady tato otázka nepadla ani jednou a spíše jsme se zajímali o to, co budeme společně dělat. Co vygenerujeme společně, aby to bylo k obecnému užitku. Ostatně, to je princip metody LEADER. Koncem dubna tohoto roku jsme spojili akce a po kraji cestoval vlak. Dvanáct akcí vlak propojil a ve finále se uskutečnila společná ekumenická bohoslužba u lomu Mořina, v místě trestaneckého tábora z doby totality.“
 
Jak dáváte o projektech vědět?
Markéta Pošíková, MAS Podlipansko
Ten, kdo o sobě dává vědět svými zdroji, jako Říčansko (vydává Zápraží) má přístup do médií lehčí, místní média mají velkou moc. Veřejnoprávní média zatím neumí problematiku MAS uchopit. Název MAS je ošklivý, ale realita je dobrá a užitečná. Pojetí venkova v médiích je spíše minimální. Podařil se nám jeden vstup do regionálního zpravodajství České televize jako příklad dobré spolupráce.
 
Není MAS partou podivínů či firem, které tahají peníze z Evropy a skončí v roce 2013?
Vladimír Haš, MAS Říčansko
„Není, ale je to těžké vysvětlit. Největším bohatstvím MAS jsou lidé a nikoli peníze. Pro vysvětlení je třeba se naladit na stejnou vlnu. A to je naše pravidelná práce, protože musíme metodu LEADER trpělivě znovu a znovu představovat, protože vysvětlování nelze zvládnout jen několika slovy. A lidé a média ztrácejí trpělivost. A v tom nám církve mohou významně pomoci. Církev bratrská byla prostředím, kde MAS na Říčansku vznikla a kde se myslelo na okolí, nejenom na svůj dvorek. A celý projekt Modlitby za domov je významným krokem k takové spolupráci.“
 
Kde jsou peníze, tam je napětí. Není dotační politika v celém tom procesu destruktivním prvkem spolupráce?
Kateřina Adamcová, vedoucí oddělení metodiky osy IV. PRV, centrální pracoviště SZIF; Markéta Pošíková, MAS Podlipansko a Vladimír Haš, MAS Říčansko
„Metoda LEADER zamezuje možné korupci, protože žadatel podává projekt a žádost do výběrového řízení, které si podle přesných pravidel řídí členové místní akční skupiny. Ti se navzájem hlídají a svůj výběr provádí veřejně, výběr je možné i dodatečně kontrolovat. Zpravidla před výběrem probíhají veřejné prezentace projektů. Samozřejmě se přesto stává, že je žadatel nespokojen. Žadatel se může odvolat k MAS a pak se samozřejmě může odvolat ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Žádné pochybení však dosud v platební agentuře nenašli. Nejlepší praxe se stále zlepšuje a tak se v rámci aktualizace strategického plánu neustále podmínky upřesňují. Není tu žádný prostor ke korupci. Byla jedna větší kauza (MAS Posázaví) a ani tady SZIF neshledal nic, co by bylo proti dobrým mravům a samozřejmě pravidlům LEADER. Osvědčuje se osobní práce s neúspěšným žadatelem, pomoc při přepracování projektu a asistence při podání do nové výzvy. Vždy je problémem, když projekt podává nějaká externí agentura. Je daleko výhodnější naučit žadatele samotného projekt promyslet, napsat, obhájit a realizovat.“