KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

22/12/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Od 1. ledna 2011 pozbývá platnosti nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a nabývá účinnosti nařízení vlády č. 201/2010 Sb., které bylo vydáno ve Sbírce zákonů, částka 67,18. 6. 2010.  Daný předpis uvádí nové záznamy o úraze, hlášení změn v průběhu nemoci a jiné, pro identifikaci činnosti v záznamech je systém OKEČ nahrazen CZ NACE.

Zdroj: KIS MsK

Zařazeno v Aktuálně