KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Do 15.2.2011 musí žadatelé o PUZČ podat žádost o dotaci

20/12/10

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP na termín pro podání žádostí o dotaci 2011   V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2011 […]

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP

na termín pro podání žádostí o dotaci 2011

 
V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky
poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2011 je třeba podat Žádost o dotaci na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2011 do 15.2.2011.
 
Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu PUZČ HRDP v předchozích letech.
Formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci Další dotační programy/HRDP/Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
 
Od roku 2011 již žadatelé nemusí mít úředně ověřený podpis u žádosti o dotaci a na čestném prohlášení.
 
V Praze dne 10.12.2010
Mgr. Pavel Húsek
Oddělení Podpory administrace HRDP a PRV