KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hlášení o změnách v souvislosti se zvolením nových starostů

20/12/10

TISKOVÁ ZPRÁVA Hlášení o změnách v souvislosti se zvolením nových starostů   V případě podepisování Dohody o poskytnutí dotace z PRV musí nový statutární zástupce obce předložit také osvědčení právního statutu vztahující se na starostu z předchozího volebního období. Důvodem je kontrola příloh před podpisem Dohody a ověření, zda je podepsala kompetentní osoba. Zdroj: SZIF […]

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hlášení o změnách v souvislosti se zvolením

nových starostů

 

V případě podepisování Dohody o poskytnutí dotace z PRV musí nový statutární zástupce obce předložit také osvědčení právního statutu vztahující se na starostu z předchozího volebního období. Důvodem je kontrola příloh před podpisem Dohody a ověření, zda je podepsala kompetentní osoba.

Zdroj: SZIF

Po volbách konaných na podzim roku 2010 došlo v některých obcích ke zvolení nových starostů (změně statutárního zástupce obce). Obce, jejichž projekty byly schváleny k financování z PRV nemusí neprodleně změnu statutárního zástupce oznamovat na příslušné RO SZIF – tuto změnu stačí ohlásit prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách v souvislosti s prováděním nějakého jiného úkonu na příslušném regionálním pracovišti (např. při podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV, podání průběžné či konečné platby apod.).

Zařazeno v Dotace