KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový server o koních, o drezuře, o severních Čechách

27/12/10
Josef Sívek / Agroporadenství

Koňskému druhu a koňským plemenům ůznějšího původu patřilo v historii lidstva významné a nezastupitelné místo jako tvora, který jednotlivcům i národům v celé známé historii kulturního světa pomáhal dobývat a bránit území, sloužil k loveckým účelům, byl používán k soubojům, k reprezentaci, často byl přímo chloubou svých majitelů a velkým bohatstvím,… 

NOVÝ SERVER O KONÍCH, O DREZUŘE, O SEVERNÍCH V ČECHÁCH 
I když kůň také pomáhal při obdělávání půdy a při nejrůznějších hospodářských činnostech,
 měl zcela jiné poslání, než klasická hospodářská zvířata. Příklady z historie dávají koním klíčovou roli při
 velkých bitvách, stěhování národů a při dobývání a ovládání velkých říší. Mezi největší milovníky koní patřili
ty největší osobnosti světové historie jako Alexandr Veliký (slavný hřebec Bukefalos), Attila, Čingischán,
Přemysl Otakar II (slavná železná jízda), Napoleon Bonaparte či Marie Terezie. Z řad české šlechty pocházející
nebo působící na území Severních Čech to byly šlechtické rody Hynka Berky z Dubé, Jindřicha z Lipé či Maxmiliána
Thuna, který svou úctu a lásku ke koním projevil stavbou nádherné zámecké konírny na Děčínském zámku.

Doba velkých bitev a dobývání území za pomocí koní je již minulostí. Výsadní postavení v lidské společnosti i v
 říši zvířat si však koně na jedné straně zachovali i v přítomnosti, na druhé straně se jejich postavení
transformovalo do jiných podob a forem. Nejrozšířenější a nejoblíbenější z nových forem využití koní a jejich

zapojení do společenského a kulturního života vyspělých národů a států je jejich využití pro sportovní účely.
 Dále pak pro aktivní relaxaci, využití volného času, agroturistiku, hypoterapii, atd.

Vyspělé národy, převážně západního kulturního světa, touto a mnoha dalšími novými i tradičními formami,
vzdávají hold vyjímečnému postavení koní v historii lidstva, hold kráse, ušlechtilosti a užitečnosti tohoto
tvora i v 21. století.

Zamyslíme-li se nad podstatou ježdění na koni i nad historií, tak nikdo nemůže upřít dominantní místo jezdecké
disciplíny, kterou je DREZURA. Každý kůň, ať se jedná o současnost nebo o dalekou minulost, musí či musel
podstoupit nejdříve základní výcvik, kdy se podrobí pomůckám jezdce, stane se poslušným a prostupným. Teprve
potom může být jeho výcvik směrován do některé specializace. Ale i pak drezúra, resp. základní drezúrní výcvik
 doprovází každého koně na jakékoli úrovni po celou dobu jeho sportovní kariéry.

A PRÁVĚ TÉTO PRASTARÉ,
MOŽNO ŘÍCI KRÁLOVSKÉ,
DISCIPLÍNĚ
BUDE VĚNOVÁN NOVÝ SERVER
WWW.SEVEROCESKA-DREZURA.CZ

Zařazeno v Živočišná výroba