KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědědělství o Lesích ČR, s.p.

31/01/11

Fakta místo spekulací o koncepci hospodaření v Lesích ČR, s.p. od roku 2012 (tzv. Dřevěné knize) 27.1.2011 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zásadně odmítá řadu lživých informací a spekulací šířených odpůrci koncepce. Dovolujeme si Vám shrnout klíčová fakta: Žádné drancování lesů nehrozí –       O rozsahu a způsobu těžby nerozhodují soukromé firmy, ale Lesní hospodářské plány […]

Fakta místo spekulací o koncepci hospodaření v Lesích ČR, s.p. od roku 2012 (tzv. Dřevěné knize)

27.1.2011

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zásadně odmítá řadu lživých informací a spekulací šířených odpůrci koncepce. Dovolujeme si Vám shrnout klíčová fakta:

Žádné drancování lesů nehrozí

–       O rozsahu a způsobu těžby nerozhodují soukromé firmy, ale Lesní hospodářské plány zpracované Lesy ČR a schválené příslušnými orgány státní správy spadajícími jak pod MZe, tak pod Ministerstvo životního prostředí. Velmi přísná legislativa ČR v lesním hospodářství neumožňuje žádnou manipulaci. Připravujeme zásadní zpřísnění kontrol nad hospodařením ve státních lesích a přísně budeme postihovat i porušení LHP.

–       Lesy v České republice včetně státních lesů jsou nyní v nejlepším stavu za dlouhou dobu. Je zalesněno o třetinu více území než na konci 18. století a v posledních 20 letech se zlepšuje se i druhová skladba stromů.

K navrhovanému systému zadávání zakázek v Lesích ČR

–       Základním principem koncepce je otevřená a transparentní soutěž – zadávání zakázek těm, kdo státu nabídnou lepší podmínky a následná tvrdá kontrola dodržování pravidel, smluv a pohybu dřeva v lese. Lesy opustí systém prodeje dřeva přes netransparentního prostředníka.

–       Není pravda, že firmám se v systému „P“ (při pni) prodává dřevo, aniž by byla známá jeho kvalita. Firmy v soutěžích nabízí cenu za jednotlivé sortimenty dřeva.  Každý poražený strom je ohodnocen a klasifikaci musí potvrdit pracovník Lesů ČR. Nové technologie navíc umožňují i zpětnou kontrolu objemu a kvality dřeva podle pařezů.

–       V minulosti byly zvažovány a testovány různé kombinace systémů P a OM – v posledních třech letech byl každý z těchto systémů používán na polovině území LČR. Analýza souběžného fungování modelů v posledních třech letech jednoznačně prokázala, že systém P je výhodnější: Kdyby bylo dříví realizované modelem „OM“ realizováno modelem „P“, zvýšil by se výnos pro LČR o 592,4 miliónu korun v roce 2008 a o 613,3 mil. korun v roce 2009. Toto hodnocení navíc nebere v úvahu rozdíl ve výši správních režií LČR. Jeho započítání by dále zvýšilo výhodnost modelu „P“.

–       Výhodnost systému P potvrzují i rekordní výsledky jednoročních tendrů, kde jsou nyní postupně podepisovány smlouvy. I pokud by podepsaly smlouvy firmy, které se umístily až na třetím místě, byl by výnos pro LČR o tři miliardy větší než v loňském roce. Ze současných 79 podepsaných smluv (z celkem 108) bylo 34 podepsáno vítězi, 31 firmami z 2. místa a jen 14 firmami ze třetího místa. Nepotvrzuje se ani obava z monopolizace odvětví. Celkem již smlouvy podepsalo 20 firem a podíl největších hráčů se proti předchozímu období nezvýšil.

Přístup živnostníků a malých zpracovatelů k zakázkám a dřevu

–       Koncepce zaručuje, že se malé dřevařské podniky dostanou k významné části dřeva, které bude prodáváno po malých množstvích ve veřejných aukcích s odběrem na místě v regionech. Tento systém zvýhodňuje ty, kdo mají malé přepravní nálady, tedy regionální zpracovatele. Prodej dřeva za nižší ceny, o který někteří zpracovatelé usilují, je protiprávní.

–       Živnostníci působící v lesnictví budou tak jako dosud působit jako dodavatelé větších firem. Systém, kdy jsou zakázky rozdrobeny na tak malá území, že na ně může dosáhnout jednotlivý živnostník, je na celém území LČR neproveditelný. Rozdrobení zakázek by vedlo k obrovskému nárůstu administrativních nákladů, ztížení kontroly a otevření značného korupčního prostoru.

Příprava Dřevěné knihy

–       Přípravy koncepce hospodaření byly zahájeny pod velkým časovým tlakem okamžitě po nástupu ministra Fuksy do funkce. Postup její přípravy představil ministr na tiskové konferenci v srpnu 2010.

–       Dřevěná kniha je nejotevřeněji připravenou a nejdůkladněji prodiskutovanou koncepcí hospodaření LČR v historii státního podniku. Do loňského roku si totiž svou koncepci připravoval vždy sám státní podnik.  Dřevěnou knihu jsme diskutovali v kruhu odborníků, představili jsme ji novinářům, diskutovali jsme ji v NERVu, na veřejném zasedaní se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny, poslali jsme jí do meziresortního připomínkového řízení. 

–       Analýzu jednoznačně potvrzující výhodnost modelu P zpracovala nezávislá komise v čele s respektovaným odborníkem z Vojenských lesů a statků,s.p., ing. Chytrým, její výsledky i metodika hodnocení byly zveřejněny v odborném tisku i v tiskové zprávě.

–       Pan Drobil ani jeho poradce neměli se zpracováním koncepce nic společného. Tyto pomluvy šířené některými ekologickými aktivisty jsou naprostou lží.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně