KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OP Životní prostředí pro rok 2011

03/01/11
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Zahájení příjmu žádostí je naplánováno na únor.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo harmonogram plánovaného příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí pro rok 2011. Harmonogram je rozdělen na výzvy pro individuální projekty – tj. takové, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50 milionů eur, a na výzvy pro velké projekty, jejichž celkové náklady 50 milionů eur překročí.
Na únor 2011 je naplánováno zahájení příjmu žádostí o podporu individuálních projektů do prioritní osy 1, 4 a 6. V následujících měsících pak přijdou na řadu projekty i z dalších prioritních os.
Harmonogram výzev zde
Zdroj: MŽP ČR

Zařazeno v Aktuálně