KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Osmé kolo Operačního programu Rybářství spuštěno v únoru 2011  

10/01/11
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

OP Rybářství – 8.2.2011 do 25.2.2011

Osmé kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 8.2.2011 a ukončeno 25.2.2011 ve 13 hodin. Žadatelé budou moci předkládat Žádosti o dotace na projekty z těchto opatření:
 
Opatření pro produktivní investice do akvakultury,
Investice do zpracování a uvádění na trh,
Společné činnosti,
Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně.

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře –fyzickéi právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a u opatření osy 3 i pro vzdělávací subjekty.

Tato výzva se týká následujících opatření a záměrů OP Rybářství:
· 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b),c),d),e)
· 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) a b)
· 3.1. Společné činnosti, záměr a) a b)
· 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr b) a e)

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci OP Rybářství přes Portál farmáře SZIF bude možné od 18.1.2011.