KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Turisté v regionu Posázaví

18/01/11

Posázaví láká více turistů do regionu     Společnost Posázaví o.p.s. chce přilákat více turistů do regionu a nabídnout jim nová, neotřelá témata. Jedním z nich jsou vojensko-historické tradice, jež se staly nosným tématem její prezentace na 20. veletrhu cestovních ruchu Regiontour Brno 2011, který se uskutečnil od 13. do 16. ledna. Posázaví o.p.s. na něm představila […]

Posázaví láká více turistů do regionu
 
 
Společnost Posázaví o.p.s. chce přilákat více turistů do regionu a nabídnout jim nová, neotřelá témata. Jedním z nich jsou vojensko-historické tradice, jež se staly nosným tématem její prezentace na 20. veletrhu cestovních ruchu Regiontour Brno 2011, který se uskutečnil od 13. do 16. ledna. Posázaví o.p.s. na něm představila nový projekt Společné osudy, který připravuje s Rakovnickem o.p.s. Jeho prostřednictvím ukazuje souvislosti mezi vystěhováním Neveklovska a části Sudet za druhé světové války.
 
Expozice ve tvaru vojenského kontrolního stanoviště budila u návštěvníků velkou pozornost. Zaujaly je například historické mapy Neveklovska a Jesenicka. Obě území negativně poznamenala druhá světová válka. Na Neveklovsku, mezi Vltavou a Sázavou, vzniklo v letech 1942 až 1944 vojenské cvičiště jednotek SS o rozloze přes 400 kilometrů čtverečních, kvůli němuž tehdy muselo opustit svůj domov na 30 000 lidí. Z Jesenicka u Rakovníka byly zase po válce vystěhovány tisíce původních obyvatel – Němců. S důsledky obou násilných odsunů se obě území dodnes prakticky nevyrovnala.
 
Návštěvníci se zajímali také o další ze společných projektů Posázaví o.p.s. a Rakovnicka o.p.s. nazvaný Co je za humny. Jeho výstupem jsou podrobné katalogy drobných sakrálních památek na území měst a obcí obou regionů. Dohromady autoři zmapovali přes 2000 objektů. Právě církevní památky byly jedním ze zvýrazněných témat letošního veletrhu.
 
Pracovníci obou partnerských regionů na veletrhu rozdali stovky propagačních materiálů a odpověděli na desítky dotazů. Týkaly se například možností dovolených rodin s dětmi, zdravotně postižených i různých zájmových skupin.
 
„Na veletrhu každoročně představujeme také propagační brožuru Posázaví, v níž lidé najdou všechna možná témata, od tipů na výlety, ubytování a další služby. Prezentují se v ní také partneři, s kterými spolupracujeme,“ řekla Bohunka Zemanová. „Na veletrhu si návštěvníci rozebrali poslední zbytky loňského vydání, nyní připravujeme verzi pro rok 2011, která bude k dispozici v květnu,“ dodala. Úroveň a především účelnost veletrhů ale podle ní upadá. „Před osmi, devíti roky jsme na stánku vydali tisíce materiálů, v posledních letech je podle mě zájem podstatně menší. Nyní musíme najít novou motivaci, proč se na veletrhy vydat i v příštím roce,“ poznamenala.
 
Společnost Posázaví o.p.s. by podle ní letos chtěla také více propagovat místní výrobce a služby. „Hledáme možnosti, jak na region více upozornit i prostřednictvím gastronomické nabídky. Jsou tady známí výrobci uzenin, koláčů, medoviny, piva,“ připomněla ředitelka. Společnost jim chce dát více prostoru na svých webových stránkách a ve zpravodaji. Chce pomoci také k jejich větší účasti na farmářských trzích, jejichž obliba výrazně roste.
 
Jaroslava Tůmová
 
 
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová,e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081