KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Úprava zákona o rostlinolékařské péči

17/01/11

Úprava zákona o rostlinolékařské péči má zajistit kompatibilitu s předpisy EU a odstranit zbytečnou byrokracii 12.1.2011 Tisková zpráva – Vláda ve středu schválila návrh zákona o rostlinolékařské péči. Hlavním smyslem novely bylo vypustit ustanovení či jejich části, která jsou nově upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie. Novela je tak dalším příspěvkem v tažení proti zbytečné […]

Úprava zákona o rostlinolékařské péči má zajistit kompatibilitu s předpisy EU a odstranit zbytečnou byrokracii

12.1.2011

Tisková zpráva – Vláda ve středu schválila návrh zákona o rostlinolékařské péči. Hlavním smyslem novely bylo vypustit ustanovení či jejich části, která jsou nově upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie. Novela je tak dalším příspěvkem v tažení proti zbytečné a přebujelé byrokracii.

„Cílem novely je vypustit ze zákona o rostlinolékařské péči ta ustanovení, která jsou nově upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie. Usnadní také orientaci uživatelů v zákoně a doplní potřebné kompetence Ministerstva zemědělství a Státní rostlinolékařské správy,“ shrnuje principy novely ministr Ivan Fuksa. „Zjednoduší se administrativa a dojde k procedurální úpravě správního řízení v oblasti rostlinolékařské péče, v otázkách, ve kterých nelze pro specifika úpravy obecně aplikovat správní řád,“ doplňuje ministr.

Nově budou smět i jiné osoby, nejen provozovatelé technického zařízení určeného k hubení škodlivých organismů, vyrábět a označovat dřevěné obaly (např. palety) pro export zboží do třetích zemí, pokud požadují pro výrobu těchto obalů postup podle mezinárodního standardu ISPM č. 15 (Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu) o ošetřování a značení dřevěných obalů proti škůdcům.

Ministerstvo zemědělství předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Cílem předkládaného návrhu je především zajistit kompatibilitu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. Tím rostlinolékařský zákon adaptuje právo ČR novým předpisům EU v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Rostlinná výroba