KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádost o zvýšení stávajícího IRM pro producenty mléka se musí podat na RO SZIF do konce ledna 2011

09/01/11
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

možnost zvýšení IRM pro chovatele dojnic

V souladu s §7 nařízení vlády č.244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude k 1.3.2011 realizováno přidělování nových a zvyšování stávajících individuálních kvót mléka pro kvótový rok 2010/2011. Možnost zvýšení současné IRM budou mít ti producenti, kteří do 31.12.2010 splnili čerpání své IRM na 75,5 a více %. 

V souladu s § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje SZIF část rezervy, která bude použita ke zvyšování
stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních kvót mléka ke dni 1.3.2011 takto: 
 
1. vnitrostátní kvóta pro dodávky ve výši 50 000 000 kg 
2. vnitrostátní kvóta pro přímý prodej ve výši 5 000 000 kg 
 
Žádosti o navýšení IRM musí být doručeny na příslušné RO SZIF nejpozději dne 31.1.2011. Formuláře žádostí o zvýšení stávající individuální kvóty mléka jsou přiloženy v příloze. Podle ověřených informací SZIF nemusí být na žádosti notářsky ověřený podpis žadatele. Povinnou přílohou k žádosti je výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.

Formulář žádosti o zvýšení IRM

Zařazeno v Živočišná výroba