KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Fuksa a jeho priority pro rok 2011.

09/02/11

Ministr Ivan Fuksa seznámil s prioritami MZe na rok 2011 8.2.2011 Tisková zpráva – Na dnešní tiskové konferenci ministr zemědělství zhodnotil, co se za dobu jeho působení podařilo v jeho rezortu udělat a seznámil s prioritami na rok 2011. K prvořadým úkolům patří například úspory v chodu resortu, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců, dokončení majetkového vypořádání, […]

Ministr Ivan Fuksa seznámil s prioritami MZe na rok 2011

8.2.2011

Tisková zpráva – Na dnešní tiskové konferenci ministr zemědělství zhodnotil, co se za dobu jeho působení podařilo v jeho rezortu udělat a seznámil s prioritami na rok 2011. K prvořadým úkolům patří například úspory v chodu resortu, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců, dokončení majetkového vypořádání, vytvoření spravedlivých podmínek pro podnikání v zemědělství.

tiskova konference Priority MZe 2011Mezi priority pro rok 2011 patří například zvýšení efektivity kontrolních orgánů pro bezpečnost potravin a zemědělskou výrobu, podpora českých potravin. České potraviny chce ministr podporovat například úpravou legislativy pro jednodušší prodej ze dvora a na tržištích, změnou pravidel ke snížení byrokracie při zachování kvality, napomůže i účelná změna metodiky Regionální potraviny nebo projekt nevládních organizací na označování původu potravin. Připravuje se nařízení vlády, podle kterého všichni dovozci budou mít povinnost předem detailně informovat kontrolní orgány o zásilce. „Na nedávném jednání ministrů zemědělství v Bruselu jsem navrhl, aby v rámci Evropské unie měly vejce, vepřové a drůbeží maso vlastní „rodné listy,“ které by úřady, prodejce i spotřebitele jasně informovaly o tom, odkud výrobek pochází. Bylo by to podobné jako podrobné informace o původu, které jsou nyní v EU povinné u hovězího masa“, uvedl ministr Fuksa. K dalším prioritám patří dokončení majetkového vypořádání nebo ochrana půdy před erozí, povodněmi a zastavováním.

„Po mém nástupu se podařilo nastavit systém kulatých stolů. V rámci nich proběhla jednání a byly prezentovány názory několika desítek odborníků, akademiků, ale i lidí z praxe, na každém jednání se účastní přibližně 20 expertů. Konkrétním výsledkem kulatých stolů je například úspěšné projednání Dřevěné knihy vládou a velmi zásadní a pozitivní konsenzus s nevládními organizacemi nad „Východisky pozice České republiky k budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“, uvedl ministr Fuksa.

V roce 2010 bylo dokončeno 23 protipovodňových staveb na významných vodních tocích o celkovém objemu cca 1,3 mld. Kč (zajišťovaly státní podniky Povodí), k tomu bylo dokončeno dalších 31 protipovodňových opatření na drobných vodních tocích (zajišťovaly ZVHS a Lesy ČR) za celkem 150 mil. Kč. Dále se podařilo k 1. 1. 2011 snížit počet pracovníků o 140, a to ve všech organizačních jednotkách (40 Pozemkové úřady, 20 Agentury pro zemědělství a venkov a 80 na ústředí MZe). Snižování se dotklo všech řídících úrovní. Další podstatnou úsporou byla integrace Zemědělské vodohospodářské správy do podniků jednotlivých Povodí a do s. p. Lesy ČR. Hlavním cílem této změny bylo sjednotit a zlepšit vodní hospodářství ČR na základě logického principu, že ten, kdo se stará o lesy, se také nejlépe postará o vodní toky, které jimi protékají. Navíc má tento krok i finanční plus: ušetříme ročně asi 360 milionů korun ze státního rozpočtu.  

Tereza M. Dvořáčková,
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně