KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora transféru výsledků výzkumu do středních škol

14/02/11

Podpora transferu výsledků výzkumu do středních škol 28.12.2010 V měsíci listopadu a prosinci 2010 proběhlo v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe 7 projektových akcí tematicky zaměřených na transfer výsledků výzkumu rezortních výzkumných ústavů do středních škol. V  měsíci listopadu a prosinci 2010 proběhlo v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe 7 projektových akcí tematicky zaměřených na transfer […]

Podpora transferu výsledků výzkumu do

středních škol

28.12.2010

V měsíci listopadu a prosinci 2010 proběhlo v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe 7 projektových akcí tematicky zaměřených na transfer výsledků výzkumu rezortních výzkumných ústavů do středních škol.

V  měsíci listopadu a prosinci 2010 proběhlo v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe 7 projektových akcí tematicky zaměřených na transfer výsledků výzkumu rezortních výzkumných ústavů do středních škol.
Transfer byl uskutečněn formou prezentací konkrétních výsledků výzkumu. Prezentace proběhly v prostorách středních škol, které mají zavedeny obory vzdělávání rezortního zaměření a to formou výstavek, z nichž každá byla zahájena úvodním seminářem lektorsky zastoupeným příslušným výzkumným ústavem, za účasti žáků a pedagogů. Na seminářích proběhl odborný výklad a diskuze k dané problematice.

Zrealizované projekty:

  1. „Výzkumný ústav pícninářský, spol r.o. Troubsko“ –  „Bezpečnost potravin a krmiv, nové pěstitelské technologie, výsledky šlechtitelského programu, GMO-mýty a skutečnosti“ – SZŠ Přerov, SZŠ Vyškov, SOŠ Rajhrad a SOŠ Znojmo
  2. „Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha-Zbraslav“ – „Půdy České republiky, jejich význam pro společnost a možné ohrožení“ – ISŠ Jesenice u Rakovníka a SOŠ a Gymnázium Staré Město
  3. „Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha 6 – Ruzyně“ – „Pevná, kapalná a plynná paliva z biomasy, výroba, normy, zkoušení, spalování“ – VOŠ a SZŠ Benešov a VOŠ a SOŠ Březnice
  4. „OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.“ – „Úloha a význam trav v ekosystému pro produkční a neprodukční účely“ – Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě, SŠ přírodovědecká a zemědělská Nový Jičín, SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
  5. „Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.“ – „Informace o činnosti a výsledcích aplikovaného výzkumu rostlinné produkce“ – Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov a SOŠ a Gymnázium Staré Město
  6. „Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i“ – „Výsledky potravinářského výzkumu ve VÚPP v.v.i. a jejich uplatnění v praxi“ – Vyšší odborná škola ekonomických studií a střední průmyslová škola potravinářských technologií Praha 2, Podskalská 10, Střední průmyslová škola potravinářská v Pardubicích, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Střední škola potravinářská a služeb Brno
  7. „Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně“ – „Prezentace aktuálních výsledků výzkumu v oblasti pěstování plodin, kvality produkce a ochrany prostředí“ ­- VOŠ a SZŠ Benešov, Střední odborná škola, Poděbrady a Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor

Na všech zúčastněných školách byly tyto akce velice kladně hodnoceny ze strany studentů, pedagogů, vedení škol i zástupců výzkumných ústavů. Zrealizované akce byly charakteristické vysokou účastí  ze strany studentů středních škol.