KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF je v kontaktu s nevládními organizacemi

14/02/11

SZIF navazuje pravidelné kontakty s nevládními organizacemi 08.02.2011 Praha 08.02.2011 – Nové vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v čele s pověřeným ředitelem Ing. Oldřichem Černochem, CSc navazuje pravidelné kontakty s představiteli nevládních organizací, s cílem aktivně řešit aktuální společné problémy. „Od začátku letošního roku se postupně scházíme se zástupci všech nevládních organizací, přičemž hlavním […]

SZIF navazuje pravidelné kontakty s nevládními organizacemi

08.02.2011

Praha 08.02.2011 – Nové vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v čele s pověřeným ředitelem Ing. Oldřichem Černochem, CSc navazuje pravidelné kontakty s představiteli nevládních organizací, s cílem aktivně řešit aktuální společné problémy.

„Od začátku letošního roku se postupně scházíme se zástupci všech nevládních organizací, přičemž hlavním smyslem a cílem je zlepšení komunikace mezi SZIF a těmito subjekty formou pravidelných pracovních jednání k řešení dlouhodobých a operativních společných problémů“, řekl Ing. Oldřich Černoch, CSc. pověřený vedením SZIF. „Současně prezentujeme své představy o nejbližší vizi SZIF, spočívající zejména ve zjednodušení vnitřního systému SZIF, personální stabilizaci a v dosažení rychlého ozdravění jména SZIF u zemědělské i jiné veřejnosti“, dodává. Doposud SZIF uskutečnil jednání s představiteli Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Národní sítě Místních akčních skupin, Zemědělského svazu ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR a Asociace krajů. V nejbližších dnech bude SZIF jednat rovněž se zástupci Spolku pro obnovu venkova, Svazu podnikatelů v zemědělství, Svazu měst a obcí, Svazu marginálních oblastí a Společnosti mladých agrárníků. Jednotlivá jednání probíhají v přátelském duchu, a to i přesto, že bylo hned od počátku poukázáno na řadu aktuálních problémů v jednotlivých dotačních titulech, které je třeba usilovně řešit. Prioritou je zabezpečit finanční prostředky pro rok 2011, dopracovat se k tomu, aby byl žadatel při jednání se SZIF chápán jako klient, dále aby byla odbourávána nežádoucí byrokracie, a aby stanovená pravidla platila pro všechny stejně a všem měřila stejným metrem. Podstatné je, najít cesty ke sjednocení názorů a společné zájmy prezentovat a realizovat s výsledným efektem pro pomoc zemědělcům.

Zařazeno v Aktuálně