KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Antibyrokratická komise se osvědčila.

03/03/11

Antibyrokratická komise MZe se osvědčila v boji proti přebujelé administrativě 21.02.2011 Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství se v roce 2010 zabývala 65 podněty, které jí zaslali zemědělci. Tři desítky z nich se už loni podařilo vyřešit nebo dotáhnout těsně před dokončení. Sedláci si zejména oblíbili antibyrokratický dotazník, který je od začátku listopadu loňského roku na internetových […]

Antibyrokratická komise MZe se osvědčila v boji proti přebujelé

administrativě

21.02.2011

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství se v roce 2010 zabývala 65 podněty, které jí zaslali zemědělci. Tři desítky z nich se už loni podařilo vyřešit nebo dotáhnout těsně před dokončení. Sedláci si zejména oblíbili antibyrokratický dotazník, který je od začátku listopadu loňského roku na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Úspěšnost tažení resortu proti nadměrné byrokracii potvrzuje činnost Antibyrokratické komise MZe (ABK), která se zabývá podněty zemědělců. Prostřednictvím antibyrokratického dotazníku mohou zemědělci komisi jednoduše a rychle napsat, kde je tíží přebujelá byrokracie. Komise obdržela přes150 podnětů, z nichž řada již byla kladně vyřízena. Například není nutné při žádostech o dotace předkládat výpis z obchodního rejstříku na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Mimo jiné se zkrátila lhůta vyřízení žádosti a oznámení ze strany SZIFu k žadateli z 60ti na 30 dní.

„Již při mém prvním jednání s Antibyrokratickou komisí jsem požadoval zlepšení vztahů mezi žadateli a institucemi. Jsem velmi rád, že zaznamenáváme v těchto vztazích pozitivní posun,“ uvedl k činnosti komise ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Významným počinem ABK je také zjednodušení převodu mléčné kvóty dodávkové na přímý prodej. Nově žadatel, který hodlá provést změnu dodávkové kvóty na přímý prodej, nemusí již na SZIF předkládat vyjádření Krajské veterinární správy (KVS) o tom, že má povolení od KVS vyrábět a prodávat mléko a mléčné výrobky v daném místě přímo spotřebiteli. Tuto informaci si může SZIF ověřit přímo na stránkách Státní veterinární správy, kde je uveden mimo jiné i seznam přímých prodejců mléka a mléčných výrobků.

Výsledky žadatelů o dotace z Programu rozvoje venkova budou uváděny v žebříčku bodových výsledků, který zpracovává SZIF a zveřejňuje na svých webových stránkách. S vedením SZIF bylo dále dojednáno odzkoušení systému osobního manažera při řešení celého projektu. Osobní manažer je jediný pracovník SZIF pro daný projekt, který projekt administruje od podání žádosti do ukončení projektu (vyplacení). To by mělo přinést velmi jednoduchou komunikaci a nedocházelo by k přehazování problémů mezi pracovníky SZIF. ABK také vyslovila souhlas se závěrem ministra zřídit odvolací komisi k řešení sporných závěrů projektu.

Zařazeno v Aktuálně