KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Malé zamyšlení nad výsledky analýz ke kvalitě absolventů škol resortního zaměření

03/03/11
Josef Sívek / Agroporadenství

První analýza byla provedena v zemědělských podnicích a druhá u studentů posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť.

První analýzu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Agrární komorou ČR v zemědělských podnicích v druhé polovině roku 2010. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 256 manažerů a vlastníků zemědělských podniků.

Potřeby zemědělských podniků na trhu práce – článek Ing. Petra Hienla

Druhou analýzu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru u žáků posledních ročníků koncem roku 2010. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 1360 žáků.

Hledání optimálního rozměru resortního školství – článek Ing. Petra Hienla