KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář k problematice mikroregionů

11/03/11
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Akce je naplánována na dny 24.–25. května 2011.

Seminář „Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují“ pořádá Ústav územního rozvoje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje v rámci řešení úkolu A.4.4/RP „Monitoring mikroregionů ČR a podpora jejich rozvoje“, který je garantován MMR ČR.
Místo konání: Sokolov, Multifunkční centrum – Březová, hlavní sál. Seminář bude zaměřen především na prezentace mikroregionů, jejich realizovaných projektů. Představí se zejména Karlovarský kraj a mikroregiony tohoto kraje. Dále vystoupí zástupce MMR ČR, ÚÚR, krajských úřadů, odborných firem a zástupců vysokých škol.
Předběžný program:
• 24. května – Příjezd účastníků a ubytování – Parkhotel Sokolov (www.parkhotel-sokolov.cz), popř. jiné možnosti ubytování podle volby účastníků. 12:00–13:00 Prezence – Multifunkční centrum (MFC) – Březová (cca 4 km od hotelu)
13:00–17:00 Odborný program, prezentace mikroregionů – prostory MFC Březová. Možnost doprovodné prezentace mikroregionů – tiskoviny, výrobky
17:00–18:00 Večeře – prostory MFC Březová (restaurace)
18:00 – Volný program pro účastníky v prostorách Multifunkčního centra, možnost diskusí. Doprava na ubytování Parkhotel Sokolov bude zabezpečena autobusem podle požadavků účastníků.
• 25. května Terénní exkurze
8:00 – Společný odjezd do obcí Lomnice a Královské Poříčí obce roku 2009 a 2007, ukázky revitalizace Sokolovské pánve, napouštění jezera Medard.
12:00 – Statek Bernard (Královské Poříčí), jeho funkce a další vývoj
13:00 – Oběd a ukončení semináře
Přesný program semináře vám bude včas zaslán. Účast na semináři je bezplatná. Účastníkům bude poskytnuto občerstvení. Ubytování si hradí každý účastník sám. Bližší informace o semináři poskytne RNDr. Vladimíra Labounková, tel. 542 423129, e-mail:labounkova@uur.cz.