KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj bude vyplácet stipendium účňům.

28/03/11

Stipendia pro učně 28.3.2011 Název fotky: plná velikost   Středočeský kraj se rozhodl řešit nedostatek řemeslníků na trhu práce formou finanční podpory pro žáky vybraných oborů ve školách zřizovaných krajem, a to od školního roku 2010/2011.   Stipendijní program je zamýšlen jako motivace pro žáky ZŠ a jejich rodičů. Umožňuje žákům získat měsíční kapesné a jednorázové […]

Stipendia pro učně

28.3.2011

Název fotky:

 

Středočeský kraj se rozhodl řešit nedostatek řemeslníků na trhu práce formou finanční podpory pro žáky vybraných oborů ve školách zřizovaných krajem, a to od školního roku 2010/2011.

 

Stipendijní program je zamýšlen jako motivace pro žáky ZŠ a jejich rodičů. Umožňuje žákům získat měsíční kapesné a jednorázové prospěchové stipendium v každém pololetí, ve kterém je žák hodnocen na vysvědčení s výsledkem „prospěl/a s vyznamenáním“.

Žák může získat během tříletého studia až 24 000,- Kč. Stipendijní program se týká například oborů jako Autolakýrník, Elektrikář, Instalatér, Karosář, Klempíř, Kominík, Malíř a lakýrník, Nástrojař, Obráběč kovů, Pekař, Pokrývač, Řezník, Strojní mechanik, Tesař, Zahradník, Zedník, Zemědělec – farmář. Středočeský kraj po Novém roce plánuje intenzivní kampaň, která podpoří učňovské obory. 

Hlavní oblasti podpory stanovené ve Strategii Středočeského kraje jsou:

•           Stipendijní program pro žáky vybraných oborů

•           Propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných středních škol

•           Účast Středočeského kraje v projektech zaměřených na podporu a rozvoj odborného vzdělávání

•           Spolupráce Středočeského kraje s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, se zaměstnavateli a úřady práce při řešení nedostatku absolventů potřebných oborů vzdělávání


Další oblasti podpory stanovené ve Strategii Středočeského kraje:

•           Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen

•           Vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ve spolupráci se zaměstnavateli

•           Kurzy vedoucí k rozšíření kvalifikačních dovedností žáků (např. řidičská oprávnění skupiny B, C, T, svářečské kurzy

•           Kofinancování a předfinancování úspěšných projektů škol při čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU/EHP

•           Přehlídky a soutěže v odborných dovednostech žáků učebních oborů


Stipendijní program pro žáky vybraných oborů

Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):

Žák 1. ročníku        300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč

Žák 2. ročníku        400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč

Žák 3. ročníku        500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré. Předpokládané náklady pro rok 2010 činí cca 1,6 mil. Kč.

Stipendijní program pro žáky podporovaných oborů vzdělání, ve školách zřizovaných Středočeským krajem, pro školní rok 2010/11 se bude vztahovat pouze na žáky 1. ročníků. Ve školním roce 2011/12 bude určen žákům 1. a 2. ročníků, následující školní rok se již bude vztahovat i na žáky 3. ročníků podporovaných oborů vzdělání.