KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Transformace Pozemkového fondu

28/03/11

Transformace Pozemkového fondu vede ke snížení byrokracie a k úsporám 23.3.2011 Tisková zpráva – Restrukturalizace Ministerstva zemědělství a resortních organizací probíhá v několika fázích. Jedna z nich se týká transformace Pozemkového fondu ČR. Tímto krokem by mělo dojít k zeštíhlení byrokratického aparátu, k finančním úsporám a ke zvýšení efektivity práce. Na dnešním jednání vlády informoval […]

Transformace Pozemkového fondu vede ke snížení byrokracie a k úsporám

23.3.2011

Tisková zpráva – Restrukturalizace Ministerstva zemědělství a resortních organizací probíhá v několika fázích. Jedna z nich se týká transformace Pozemkového fondu ČR. Tímto krokem by mělo dojít k zeštíhlení byrokratického aparátu, k finančním úsporám a ke zvýšení efektivity práce.

Na dnešním jednání vlády informoval ministr zemědělství o průběhu přípravy legislativních a organizačních kroků k transformaci Pozemkového fondu ČR.

„Hlavním cílem transformace je optimalizace počtu pracovišť a posílení řízení s ohledem na měnící se rozsah a charakter práce Pozemkového fondu. Konečným výsledkem bude vytvoření 14 krajských pracovišť, která převezmou veškerou agendu odloučených pracovišť. Z tohoto důvodu začalo v roce 2010 slučování odloučených pracovišť a také snižování počtu zaměstnanců v závislosti na lepší organizaci práce a objemu spravovaného majetku “, uvedl ministr Fuksa.

S konečným modelem 14 krajských pracovišť je spojeno i slučování pracovišť, které započalo již v roce 1999. Do současnosti bylo sloučeno více než 45 odloučených pracovišť z  původních 73. Z interní analýzy a vyhodnocení slučování těchto pracovišť vyplývá, že chod Pozemkového fondu je plynulý a navíc se zvýšila efektivita práce. Klienti tedy nezaznamenali žádnou změnu k horšímu. Umístění pracovišť poblíž dalších krajských úřadů státní správy a samosprávy naopak přinese občanům větší komfort, protože budou mít několik důležitých institucí v dosahu na jednom místě.

V  průběhu transformace dojde v letech 2011 a 2012 ke snižování počtu zaměstnanců odloučených pracovišť, která budou postupně zanikat.  Operativně bude docházet k úpravě počtu oddělení a dalším změnám ve struktuře dané organizační  jednotky. Zaměstnance zrušených oddělení bude řídit přímo vedoucí odloučeného pracoviště.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně