KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zisk českého zemědělství loni vzrostl.

03/03/11

Zisk českého zemědělství loni meziročně vzrostl  na více než šest miliard korun 1.3.2011 Tisková zpráva – Zisk tuzemského zemědělství loni meziročně vzrostl o 3,6 miliardy na 6,2 miliardy korun. Rostla především rostlinná produkce, a to díky zvýšenému nárůstu cen obilí, živočišná produkce klesala. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Růst je výraznější, než […]

Zisk českého zemědělství loni meziročně vzrostl

 na více než šest miliard korun

1.3.2011

Tisková zpráva – Zisk tuzemského zemědělství loni meziročně vzrostl o 3,6 miliardy na 6,2 miliardy korun. Rostla především rostlinná produkce, a to díky zvýšenému nárůstu cen obilí, živočišná produkce klesala. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Růst je výraznější, než předpokládaly předchozí odhady.

MZe ČSÚ„Předběžná čísla Souhrnného zemědělského účtu za rok 2010 ukazují růst rostlinné výroby, hlavně díky zvýšení cen obilovin a řepky. Čísla ale vypovídají i o stabilizaci v sektoru mléka,“ shrnuje ministr Ivan Fuksa.  „Celkově je vidět mírné oživení po krizi v roce 2009.“

Rostlinná výroba činila přibližně 53,5 miliardy, živočišná 40,5 miliardy korun.    Nejvýznamněji, 40 procenty, se na rostlinné produkci podílely obiloviny. Nejdůležitějšími složkami živočišné výroby byla produkce mléka s více než 45procentním podílem. Ekonomická hodnota produkce zemědělského odvětví v běžných cenách přes poklesy v naturální produkci zůstala na přibližně stejné hodnotě, nebo dokonce mírně rostla. Jednalo se o důsledek zvyšujících se cen  zemědělských komodit, v první řadě pšenice a kukuřice a také řepky. Tento růst vyvážil pokles hodnoty produkce živočišné výroby. Propad v sektoru prasat nastal především koncem roku 2010 v souvislosti s drahým krmivem. Přesto se chov jatečných prasat podílí na celkové živočišné výrobě 22 procenty a v celoročním srovnání je jeho pokles jen o málo výraznější, než v sektoru skotu.

Dalším významným faktorem v zemědělské prvovýrobě byl pokles mezispotřeby, který souvisel s přechodným poklesem cen vstupů do zemědělské výroby. Ostatní dotace na výrobu klesly meziročně o cca 4 mld. Kč. K tomuto poklesu v roce 2010 došlo vzhledem k časově urychleným výplatám dotací v roce 2009 z důvodů krize, a také částečně k nižším výplatám doplatků k přímým platbám TOP UP. Ostatní dotace na výrobu jsou částí dotací, která není vázána na hodnotu produkce. Mimo ostatních dotací na výrobu zemědělské podniky dostávají také investiční dotace a dotace na produkty. Pokles dotací na produkty činil meziročně 1,3 mld. Kč, naopak došlo k výraznému zvýšení dotací na investice ve výši 3 mld. Kč.

Odhad meziročního vývoje podnikatelského důchodu ze zemědělské prvovýroby se meziročně zvýšil o více než 3,6 mld. Kč, ovšem tento výsledek z větší části tvoří vývoj cen pšenice a některých energetických plodin, případně přidružených služeb. Celkový nízký podíl zemědělství na HDP odpovídá podílu, jaký nacházíme u vyspělých zemí, jeho trvalý pokles proto sám o sobě není třeba vnímat negativně. Zároveň je však prvovýroba zásadní pro navazující zpracovatelský průmysl.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí Mze

Příloha: meziroční srovnání běžných cen zemědělské produkce

  2010 2009

index
2010

/2009

rozdíl
OBILOVINY (včetně osiva) 21 610,5 18 777,2 1,15 2 833,4
     Pšenice a špalda 13 316,1 10 078,1 1,32 3 237,9
     Kukuřice na zrno 2 557,3 2 262,6 1,13 294,6
TECHNICKÉ PLODINY 13 488,8 13 508,1 1,00 -19,3
KRMNÉ PLODINY 8 768,5 9 020,1 0,97 -251,7
ZELENINA A ZAHRADNICKÉ VÝROBKY 4 869,5 4 846,1 1,00 23,5
BRAMBORY (včetně sadby) 2 293,7 2 490,1 0,92 -196,4
OVOCE 1 040,2 1 251,3 0,83 -211,1
ROSTLINNÁ PRODUKCE (01 AŽ 09) 53 477,3 51 050,5 1,05 2 426,8
     Skot 5 913,6 7 443,1 0,79 -1 529,5
     Prasata 8 928,4 9 889,5 0,90 -961,2
     Drůbež 5 038,4 6 324,9 0,80 -1 286,5
     Mléko 18 458,8 16 134,3 1,14 2 324,6
     Vejce 1 998,4 2 284,3 0,87 -285,9
PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ (10+13+15+17) 98 463,6 97 682,7 1,01 780,9
MEZISPOTŘEBA CELKEM 75 663,6 78 778,8 0,96 -3 115,2
HRUBÁ PŘIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (18-19) 22 800,0 18 904,0 1,21 3 896,0
ČISTÁ PŘIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (20-21) 8 050,8 4 200,0 1,92 3 850,8
NÁHRADY ZAMĚSTNANCŮM 23 303,2 24 635,9 0,95 -1 332,7
PODNIKATELSKÝ DŮCHOD (27-28-29+30) 6 239,7 2 584,6 2,41 3 655,0
Ostatní dotace na produkci 27 171,3 28 657,7 0,95 -1 486,4
Investiční dotace 2 323,0 1 889,7 1,23 433,3

Zdroj: ČSÚ

Zařazeno v Rostlinná výroba