KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

42 miliard korun bylo loni rozděleno mezi zemědělce

18/04/11

Ministerstvo zemědělství vloni rozdělilo dotace ve výši téměř 42 miliard korun 30.03.2011 Celkem 41, 8 miliardy korun přidělilo Ministerstvo zemědělství v roce 2010 zemědělcům v rámci různých programů formou přímých plateb, národních dotací, Programu rozvoje venkova a podpory lesního a vodního hospodářství. Peníze dostali zejména zemědělci jako platbu na plochu, také se za ně například […]

Ministerstvo zemědělství vloni rozdělilo

dotace ve výši téměř 42 miliard korun

30.03.2011

Celkem 41, 8 miliardy korun přidělilo Ministerstvo zemědělství v roce 2010 zemědělcům v rámci různých programů formou přímých plateb, národních dotací, Programu rozvoje venkova a podpory lesního a vodního hospodářství. Peníze dostali zejména zemědělci jako platbu na plochu, také se za ně například postavily zábrany proti povodním nebo zbudovaly čistírny odpadních vod, bioplynové stanice a upravily cesty.

„V rámci národních dotací se většina dotačních titulů a programů využila v maximální možné míře. Dotace příjemci vyčerpali z 91%, konkrétně šlo o 41, 8 miliardy z celkových 46 miliard,“ řekl ke shrnujícím údajům za hospodaření v loňském roce ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Největší objem peněz ministerstvo loni vyplatilo na jednotné platbě na plochu, a to více než 15 miliard korun. Prostředky dostali sedláci na půdu, kterou obhospodařují s ohledem na životní prostředí, zdraví pěstovaných rostlin a pohodu chovaných zvířat. Tyto peníze jdou ze sta procent ze zdrojů EU. Cílem jednotné platby je zabezpečit zemědělcům stabilnější příjmy. „Farmáři se mohou rozhodnout, co chtějí produkovat, přičemž mají zaručenou stejnou výši podpory nezávisle na tom, co pěstují. Díky tomu se mohou lépe přizpůsobit poptávce,“ vysvětlil ministr zemědělství Fuksa. Přes Program rozvoje venkova získalo české zemědělství a venkov v roce 2010 více než 15 miliard korun. Peníze posloužily ke zlepšení infrastruktury, životního prostředí i konkurenceschopnosti farmářů. Například v Záhořanech ve Středních Čechách postavili vodovod, kanalizaci a čističku za více než 34 miliony korun, z toho víc než 28 milionů pokryla dotace Ministerstva zemědělství. V obci se zlepšilo zásobování obyvatel pitnou vodou. Nová kanalizace a čistička snížily znečištění podzemních zdrojů pitné vody a také řeky Vltavy.

Více než 13 milionů poskytlo ministerstvo na výsadbu stromů v biokoridorech, revitalizaci potoku Olšana a vybudování polních cest mezi obcemi Skřípov a Brodek na Prostějovsku. Na zpevněných cestách se zemědělská technika pohybuje rychleji, navíc je můžou využívat i cyklisté.

Společnost Berry servis s. r. o. loni vybudovala nový fóliovník pro pěstování malin a ostružin za téměř 6 milionů korun. Z toho 1,7 milionu dostala z Programu rozvoje venkova. Přínosem je prodloužení sklizně až do pozdního podzimu. Zemědělský podnik tak s pomocí ministerstva zvýšil svoji konkurenceschopnost.

Dotace téměř 6 milionů korun pomohla Farmě Šumava s.r.o. z Prachaticka opravit a zmodernizovat stáje s dojnicemi. Celkem rekonstrukce stála více než 15 milionů.

„Do vodního hospodářství vložilo v roce 2010 Ministerstvo zemědělství kolem 4, 5 miliardy korun. Například zajištění stability břehů a dna Vltavy v Českých Budějovicích stálo mezi lety 2008 až 2010 159 milionů korun, z toho dotace ze státního rozpočtu činila 154 milionů,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Úprava Vltavy ochrání v Budějovicích před stoletou vodou asi 1000 bytů, ve kterých žije více než dva tisíce lidí.

Zemní hráz, stěna a mobilní hrazení v Praze – Troji jsou součástí protipovodňových staveb hlavního města. Opatření za 90 milionů korun, přičemž dotace od Ministerstva zemědělství dosáhla více než 85 milionů, chrání městskou část Troja proti tak rozsáhlé povodni, jaká tudy protekla v roce 2002. Současně ochraňuje i silniční tunel vnitřního městského okruhu v oblasti Pelc-Tyrolka, tedy celkem majetek za 2,4 miliardy korun. Všechny peníze z ministerských programů a podpor se loni žadatelům nepodařilo vyčerpat, to ale není nic mimořádného. Z přímých plateb, včetně doplňkových plateb k přímým platbám, se ještě k příslušným adresátům nedostaly více než 2,5 miliardy korun. „Neznamená to však, že o ně přijdou. Tuto podporu ministerstvo vyplácí vždy na přelomu roku, takže peníze se vyplatí a v účetnictví se objeví až za rok 2011,“ vysvětlil Ivan Fuksa.

Z Programu rozvoje venkova zbývalo loni vybrat ještě více než miliardu. Také v tomto případě budou podle předpokladů žadatelé nárokovat finanční výpomoc v letošním roce.

Loni nestihli vyčerpat peníze zejména rybáři. V rámci Operačního programu Rybářství mají na realizaci projektu dva roky, většina žadatelů však odložila z ekonomických důvodů podání žádosti až na konec stanovené lhůty. Protože jde již o schválené projekty, neporušili rybáři podmínky pro poskytnutí dotace a peníze jim ministerstvo vyplatí v letošním roce.

Příjmy resortu dosáhly za rok 2010 částky téměř 30 miliard korun a tvořily je zejména příjmy z rozpočtu EU v rámci schválené Společné zemědělské politiky.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce