KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Posázaví začala příjímat žádosti z LEADERu

27/04/11

Místní akční skupina Posázaví začala přijímat žádosti o dotace z Leaderu Místní akční skupina Posázaví dnes začala přijímat žádosti o dotace ze Strategického plánu Leader (SPL). Jedná se o 8. výzvu k předkládání žádostí, v níž bude rozděleno 7,4 milionu korun. Žádosti budou přijímány do 29. dubna 12 hodin. „První žadatel přišel dnes po 9. hodině. Všechny přílohy […]

Místní akční skupina Posázaví začala přijímat žádosti o dotace z Leaderu
Místní akční skupina Posázaví dnes začala přijímat žádosti o dotace ze Strategického plánu Leader (SPL). Jedná se o 8. výzvu k předkládání žádostí, v níž bude rozděleno 7,4 milionu korun. Žádosti budou přijímány do 29. dubna 12 hodin.
„První žadatel přišel dnes po 9. hodině. Všechny přílohy žádosti měl v pořádku,“ řekla manažerka SPL Marie Škvorová. Podávání žádostí je podle ní administrativně snazší, ale trochu logisticky náročnější. Pokud žádost splňuje všechny předepsané náležitosti, není její administrace delší než 40 minut.
Někteří žadatelé se ještě snaží po telefonu konzultovat své žádosti. „Musí mít ale trpělivost, protože kvůli přijímání žádostí jejich hovory nestačím vyřizovat. Pokud něco potřebují, ať raději napíšou na můj e-mail,“ dodala Marie Škvorová.
Žádost předávají žadatelé osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené úředně ověřenou plnou mocí k předání žádosti) v kanceláři společnosti Posázaví o.p.s. po předchozí domluvě na telefonu 317 701 948 nebo 731 612 436. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou přijaty. V případě rovnosti bodů při konečném hodnocení projektu rozhoduje také datum a čas podání žádosti. Žádosti, které neobsahují všechny přílohy předepsané pro danou Fichi, nebudou přijaty.
Projekty jsou přijímány pro tyto Fiche: Aby se vám tu líbilo, Poznejte to u nás, Aby se nám tu líbilo, Ctíme svou minulost a Myslíme na budoucnost. 
Mezi prvními podalo žádost o dotaci Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třebsín, Vysoký újezd – Mezi řekami, které chce opravit kapličku sv. Jana Nepomuckého v Teletíně, vydat publikaci Mezi řekami – Krňany 950 a vybudovat muzejní a výstavní expozici v hasičské zbrojnici v Teletíně. Senohraby žádají o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v obci, Čerčanští chtějí vybudovat odpočinkovou zónu. Dotace by mohla pomoci také se stavebními úpravami kaple sv. Jana Nepomuckého v Ostředku.
Veřejná obhajoba projektů a zasedání výběrové komise se uskuteční 7. června 2011. Členové komise každý projekt ohodnotí pomocí bodů, a to přímo v Katalogu projektů přístupném na webových stránkách. Souhrnný přehled projektů a bodů, které získaly, bude zveřejněn po jeho schválení Programovým výborem 14. června.
 
Podrobné informace jsou zveřejněny na www.leader.posazavi.com a přehled podaných projektů http://www.katalogprojektu.eu/projectList/.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví
 
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová,e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081