KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 307/2011

07/04/11
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 307/2011 ze dne 29. března 2011, kterým se mění příloha IV a příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 307/2011 ze dne 29. března 2011, kterým se mění příloha IV a příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky najdete Z D E

Nařízení  Rady (ES) 73/2009

Zařazeno v Aktuálně