KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pravidla pro farmářské trhy se připravují

18/04/11

Ministerstvo iniciovalo přípravu pravidel pro farmářské trhy 7.4.2011 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství spolu s pořadateli farmářských trhů dojednává pravidla (kodex) pro správné fungování trhů. Cílem kodexu je, aby se zákazníci lépe orientovali a získali jistotu o původu a kvalitě nabízených produktů. Základní zásadou je jednoznačné splnění principu dohledatelnosti, tedy identifikace původu prodávaného zboží a […]

Ministerstvo iniciovalo přípravu

pravidel pro farmářské trhy

7.4.2011

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství spolu s pořadateli farmářských trhů dojednává pravidla (kodex) pro správné fungování trhů. Cílem kodexu je, aby se zákazníci lépe orientovali a získali jistotu o původu a kvalitě nabízených produktů. Základní zásadou je jednoznačné splnění principu dohledatelnosti, tedy identifikace původu prodávaného zboží a pěstitelů nebo chovatelů, jejichž produkty se na trzích prodávají. V žádném případě se nejedná o byrokratizaci a omezování iniciativy malovýrobců.

Stále  oblíbenější farmářské trhy přinášejí užitek kupujícím i prodávajícím. Jako každý pozitivní fenomén s sebou ale také nesou riziko nepoctivých obchodníků, kteří se chtějí na jejich popularitě přiživit. Ministr zemědělství Ivan Fuksa proto inicioval jednání ke vzniku kodexu, kterého se dnes zúčastnili zástupci předních organizátorů trhů, zástupci Asociace krajů ČR, Svazu města a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a Asociace soukromého zemědělství ČR. Všichni se shodli, že vytvoření kodexu je užitečné a nutné; vzniknout by měl nejpozději do konce května. „Hlavním důvodem pro vznik kodexu je, aby zákazník na první pohled věděl, co kupuje. Objevují se kritiky na klamání zákazníků na některých farmářských trzích, proto chceme spotřebitelům dát co největší jistotu o původu a kvalitě zboží. Bylo by škoda, abychom kvůli několika vychytralcům neuchránili pozitivní fenomén trhů a nechali ho zdevalvovat,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

Kodex bude určovat minimální základ pravidel prodeje. Trhy, které se k němu přihlásí a budou ho dodržovat, zákazník na první pohled odliší zřejmě podle  zvláštního loga a bude si je moct dohledat a ověřit v databázi. Pořadatelé trhů, kteří se dnes sešli, by se měli do konce května dohodnout, zda vznikne Asociace pořadatelů farmářských trhů. „Asociace by měla hlavně servisní poslání, zprostředkovávala by kontakty a určovala by provozní řád tržiště. Jako zdroj informací by sloužila pro farmáře, organizátory a osvětově by působila na celou veřejnost. Snažíme se zajistit, aby na trhu prodávali skutečně farmáři a drobní výrobci, kteří jinak mají třeba problém prorazit do tržní sítě, a ne překupníci,“ sdělil ministr Fuksa. Asociace by zároveň mohla pomoci pořadatelům kvalitních farmářských trhů s jejich propagací nebo vytvářet tlak na změnu zákonů a předpisů ve prospěch pořádání trhů.

Primárním kontrolorem a ukazatelem kvality zboží i trhu bude samotný zákazník, který musí dostat co nejvíce informací, aby věděl, jaké standardy má na trzích očekávat a vyžadovat. Role Ministerstva by měla být hlavně koordinační a koncepční, zvláště při vzniku pravidel. Na svých webových stránkách Ministerstvo zveřejní organizátory farmářských trhů, kteří se přihlásí ke kodexu, jehož konkrétní podoba vznikne během dvou měsíců. Ve stejném časovém horizontu vytvoří Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s pořadateli farmářských trhů a se zástupci měst, obcí a krajů vzorová pravidla pro uspořádání trhů. Ta pomohou potenciálním novým pořadatelům.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy