KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodaj venkova 4/2011

11/04/11
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vyšlo čtvrté číslo měsíčníku SPOV ČR a NS MAS ČR.

Z obsahu:
• 35. den malých obcí v Praze
• Obce budou již po sedmnácté soutěžit o titul Vesnice roku
• NS MAS prosazuje sedm bodů
• MAS by měly hýbat životem na venkově
Zpravodaj venkova

Zařazeno v Aktuálně