KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

8. výzva o dotace MAS Posázaví

03/05/11

  Místní akční skupina Posázaví přijala v 8. výzvě k předkládání žádostí o dotace ze Strategického plánu Leader (SPL) 34 projektů o celkových nákladech 65,5 milionu korun. Požadované dotace z toho představují 38 milionů korun.   „Na tuto výzvu máme k dispozici relativně 7,4 milionu korun. Převis je proto velký,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Pokud ale […]

 
Místní akční skupina Posázaví přijala v 8. výzvě k předkládání žádostí o dotace ze Strategického plánu Leader (SPL) 34 projektů o celkových nákladech 65,5 milionu korun. Požadované dotace z toho představují 38 milionů korun.
 
„Na tuto výzvu máme k dispozici relativně 7,4 milionu korun. Převis je proto velký,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Pokud ale podle ní výběrová komise a programový výbor rozhodnou, že předložené projekty jsou natolik kvalitní, že by se měly podpořit, mohlo by se mezi žadatele rozdělit peněz víc. Na letošní rok má totiž MAS Posázaví alokováno na dotace ze SPL celkem přes 15 milionů korun.
Nejvíce žádostí, a to 12, bylo ve Fichi Aby se nám tu líbilo. Žadatelé v ní předložili projekty na opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic, obecních úřadů nebo na vybudování zázemí pro místní spolky a občanská sdružení. Zájem byl také o dotace z Fiche Ctíme svoji minulost. Sešlo se tam devět žádostí, mimo jiné na opravy kapliček a kamenných křížků, obnovu zvonů či opravu krovu kostela. Žadatelé předkládali žádosti také ve Fichi Aby se vám tu líbilo, Poznejte to u nás a Myslíme na budoucnost. 
Velký zájem žadatelů vysvětluje Bohunka Zemanová mimo jiné tím, že lidé v regionu Posázaví už o SPL víc vědí. „Bohužel ale to, že jsou víc informovaní, neznamená, že projekty jsou líp napsány,“ dodala. Přestože jsou podle ní předložené projekty kvalitní, mnohé z nich mají velké nedostatky ve formálních náležitostech. Přitom by kolikrát jen stačilo, aby si žadatelé pozorně přečetli metodické pokyny pro vyplnění žádostí. Nebo aby přípravu projektu konzultovali s pracovníky společnosti Posázaví o.p.s.
V následujících 14 dnech bude probíhat administrace předložených žádostí a jejich případné doplnění. „I kdyby byla vybrána jen polovina nebo třetina projektů, administrativa se musí udělat úplně u všech. Žadatel pak dostane možnost projekt odprezentovat před výběrovou komisí, protože na papír se třeba nedostanou pocity nebo ‚srdce‘ žadatele. Spojitost mezi veřejnou obhajobou, obsahem projektu a jeho zpracováním je proto velká,“ řekla Bohunka Zemanová. Veřejná obhajoba projektů se uskuteční 7. června.
 
Kromě SPL existují i jiné dotační tituly, o něž se žadatelé mohou ucházet. „Leader by měl vyplňovat mezery v oblastech, které jiné dotační tituly nepokrývají. V Leadru by se navíc měla víc projevit sounáležitost žadatele s regionem, z jeho projektu by měl být cítit místní patriotismus,“ uvedla manažerka SPL Marie Škvorová.
 
Žadatelé nemusí čekat až na další výzvu o předkládání žádostí o dotace ze SPL. Společnost Posázaví o.p.s. jim poradí, jak mají se svým záměrem pracovat a kde všude na něj mohou požádat o finanční podporu.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví