KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společnou péči o lesy v Evropě by měla upravit právně závazná dohoda

24/05/11

17.5.2011 Tisková zpráva – Právně závazná dohoda týkající se lesů v Evropě, dále problematika zasedání ministrů zemědělství G-20, závěry rozšířené poradní skupiny pro vepřové maso či pokrok a vyhlídky jednání o Codex Alimentarius – to jsou některá z témat dnešního jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu, na kterém českou delegaci vedl náměstek ministra […]

17.5.2011

Tisková zpráva – Právně závazná dohoda týkající se lesů v Evropě, dále problematika zasedání ministrů zemědělství G-20, závěry rozšířené poradní skupiny pro vepřové maso či pokrok a vyhlídky jednání o Codex Alimentarius – to jsou některá z témat dnešního jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu, na kterém českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Na okraj Rady se pan náměstek sešel se zástupci Evropské komise k obhajobě hlavních priorit českého zemědělství v rámci nadcházející reformy SZP.

Cílem dnešní diskuse bylo nalezení společné pozice EU pro zahájení vyjednávání o právně závazné dohodě o lesích, což Česká republika vnímá jako důležitý krok vyjádření politické vůle zabývat se lesy a jejich trvale udržitelným obhospodařováním.

„Evropské lesy nemohou efektivně čelit novým výzvám lesnického sektoru, jako jsou konkurenceschopnost, klimatické změny, dopady globalizace, zvýšená poptávka po biomase a bioenergii, potřeba poskytování a plateb za ekosystémové služby a další. Proto zahájení diskuzí o právně závazné dohodě bude pozitivním signálem, že v Evropské unii panuje politická vůle zabývat se lesy a jejich trvale udržitelným obhospodařováním,“ uvedl náměstek ministra zemědělství J. Chmiel.

Dalším z témat v rámci Rady byla informace francouzské delegace k zasedání ministrů zemědělství G-20 ve dnech 22. – 23. 6. v Paříži, kde by měl být přijat tzv. „Akční plán“ k oblastem komoditních trhů a volatility cen. Francie, která nyní předsedá skupině zemí G-20, by tak ráda využila svého předsednictví pro práci na koordinaci mezinárodních reakcí na nadměrnou cenovou volatilitu potravin a zemědělských komodit za účelem snížení globální potravinové nejistoty. Na dnešním jednání rámcově představila pět základních pilířů, na kterých by měl být „Akční plán“ postaven. Těmi jsou silná a dostatečná zemědělská produkce, transparentnost na zemědělských trzích, lepší mezinárodní koordinace, řešení volatility cen pro nejzranitelnější strany a zvýšení efektivity finančních tržních nástrojů.

Ministři se zabývali rovněž informací Komise ve věci závěrů rozšířené poradní skupiny pro vepřové maso. Poradní skupina však nepřišla s žádným průlomovým návrhem na řešení problémů v tomto sektoru.

„Za klíčové považujeme pokračovat v hledání způsobů, jak systémově řešit nepříznivou situaci v chovu prasat, či ještě lépe, jak této situaci předcházet. Domníváme se, že by mělo jít zejména o zvážení posílení vyjednávacího postavení producentů po vzoru mléčného sektoru, či rozšíření stávajících nástrojů SZP dostupných pro jiné druhy masa také na sektor vepřového“, uvedl náměstek ministra zemědělství J. Chmiel.

Ministři se v rámci svého setkání věnovali také otázce pokroku a vyhlídek jednání Codex Alimentarius, jehož cílem je prosazovat ochranu spotřebitelů a usnadnit celosvětový obchod s potravinami prostřednictvím vypracování potravinových norem, kodexů správné praxe a dalších pokynů.

Na okraj jednání Rady náměstek ministra zemědělství pan J. Chmiel jednal se zástupci Evropské komise o otázce zastropování přímých plateb, budoucím směřování politiky rozvoje venkova a také o problematice GMO.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe