KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nezveřejnění indexu cen v lesnictví může znamenat významný propad příjmů Lesů ČR

09/06/11

  Hradec Králové, 24. května 2011 – Státní podnik Lesy ČR vyjadřuje nesouhlas se skutečností, že Český statistický úřad (ČSÚ) dosud nezveřejnil index cen surového dříví (vlastníci) za první čtvrtletí letošního roku. Došlo tak k porušení kontinuity publikování statistických informací a v důsledku toho i k negativnímu ekonomickému dopadu na příjmy státního podniku. Vedení Lesů ČR […]

 
Hradec Králové, 24. května 2011 – Státní podnik Lesy ČR vyjadřuje nesouhlas se skutečností, že Český statistický úřad (ČSÚ) dosud nezveřejnil index cen surového dříví (vlastníci) za první čtvrtletí letošního roku. Došlo tak k porušení kontinuity publikování statistických informací a v důsledku toho i k negativnímu ekonomickému dopadu na příjmy státního podniku. Vedení Lesů ČR je přesvědčeno, že k nevyhlášení indexu cen surového dříví za první čtvrtletí není důvod.
 
„Ekonomický dopad nevyhlášení indexu cen surového dříví za 1. čtvrtletí letošního roku je pro Lesy ČR negativní. V souladu s účelným a hospodárným zajišťováním potřeb státu při správě státního majetku jsme v takovém případě povinni tomuto negativnímu ekonomickému efektu čelit a učinit kroky vedoucí k jeho nápravě,“ říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel Lesů ČR. Vedení Lesů ČR je dosud nevyhlášeným indexem cen surového dříví za 1. čtvrtletí 2011 znepokojeno, protože tím dochází k porušení předpokládané kontinuity publikace statistických zjištění, což může vést k destabilizaci trhu se dřívím.
 
ČSÚ aktuální index cen dříví neplánuje zveřejnit s odkazem na skutečnost, že došlo k výrazné změně struktury respondentů – vlastníků, a průměrné ceny za 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 tak údajně nejsou plně porovnatelné. ČSÚ se dále rozhodl ke změně metodiky výpočtu indexu. Přes tyto skutečnosti je však vedení Lesy ČR jednoznačně přesvědčeno, že vyhlášení indexu cen surového dříví za 1. čtvrtletí letošního roku nic nebrání, k jeho zveřejnění je navíc ČSÚ zavázán i tím, že zahrnul tento statistický výstup a jeho pravidelnou čtvrtletní indexaci do Programu statistických zjišťování pro letošní rok.
 
„Máme významné pochybnosti o tom, zda je nezveřejnění indexu cen surového dříví za 1. čtvrtletí roku 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě i vyhláškou ČSÚ č. 306/2010 Sb., v rámci níž se ČSÚ ve čtvrtletních výkazech zavázal index cen surového dříví zveřejňovat,“ uvádí Svatopluk Sýkora. O změně struktury respondentů navíc ČSÚ věděl s dostatečným předstihem, mohl nutnost přijetí změny metody výpočtu indexace predikovat a měl tak zahrnout důsledky předvídatelné změny metody výpočtu indexu cen dříví do stávajícího Programu statistických zjišťování pro letošní rok.
 
Vedení Lesů ČR trvá na zachování kontinuity publikování indexu cen surového dříví a jeho vyhlášení za letošní první čtvrtletí v co nejkratším časovém úseku tak, aby mohlo přistoupit k reálnému ocenění dříví dodaného smluvním partnerům LČR.
 
 
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz
 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce