KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pro rozvoj venkova bude do budoucna klíčová koordinace Společné zemědělské politiky a Kohezní politiky, shodli se odborníci u kulatého stolu

09/06/11

Tisková zpráva – Další z řady jednání u kulatého stolu pořádaných Ministerstvem zemědělství k otázkám Společné zemědělské politiky EU, se v úterý zaměřilo na budoucnost rozvoje venkova, který patří mezi zásadní resortní priority. Jednání se zúčastnila široká škála odborníků od zástupců státní správy, přes zemědělce až po představitele univerzit. Brainstorming ukázal na některé aktuální potřeby […]

Tisková zpráva – Další z řady jednání u kulatého stolu pořádaných Ministerstvem zemědělství k otázkám Společné zemědělské politiky EU, se v úterý zaměřilo na budoucnost rozvoje venkova, který patří mezi zásadní resortní priority. Jednání se zúčastnila široká škála odborníků od zástupců státní správy, přes zemědělce až po představitele univerzit. Brainstorming ukázal na některé aktuální potřeby za situace, kdy se předpokládá nižší objem evropských peněz na financování SZP.

Klíčovou otázkou bude koordinace Společné zemědělské politiky a Kohezní politiky, která musí vycházet z budoucího rozdělení rolí SZP a koheze v rozvoji českého venkova. „Finanční prostředky na Společnou zemědělskou politiku budou pravděpodobně omezené, a proto bude nezbytné definovat konkrétní priority a jejich váhu v budoucích programech rozvoje venkova a v kohezních programech, mimo jiné i pokud jde o infrastrukturní záležitosti,“ uvedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, do jehož kompetence rozvoj venkova spadá a který dnešní jednání řídil. Zazněla také dílčí témata, kterým bude třeba se věnovat, například návrh na vyšší prioritu podpoře sdružování producentů, podpora inovace, modernizace, vzdělávání, ekologickému zemědělství a budoucnost programu Leader.

MZe bude pokračovat v analýzách a počítá s dalším zapojením zúčastněných stran. Cílem je  dosažení co nejlepších podmínek pro české zemědělství a venkov v kontextu EU po roce 2013 a posílení jejich konkurenceschopnosti jak na vnitřním trhu Unie, tak vůči třetím zemím.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně