KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila nová pravidla pro dodavatele osiv určených k ochraně přirozeného prostředí

09/06/11

Tisková zpráva – Novelu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin dnes schválila vláda. Cílem této právní úpravy je dosažení souladu s předpisy Evropské unie. Novela má chránit přirozené prostředí a genový fond před neodbornou obnovou luk a pastvin v chráněných územích. Zákon především nově stanovuje oprávnění pro uvádění do oběhu směsí […]

Tisková zpráva – Novelu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin dnes schválila vláda. Cílem této právní úpravy je dosažení souladu s předpisy Evropské unie. Novela má chránit přirozené prostředí a genový fond před neodbornou obnovou luk a pastvin v chráněných územích. Zákon především nově stanovuje oprávnění pro uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí, a to na základě povolení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Upravuje také povinnosti při uvádění těchto směsí osiv do oběhu.

Nové povinnosti se budou vztahovat pouze na dodavatele osiv, kteří se rozhodnou, že směsi osiva pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí budou chtít sklízet a prodávat. „Tito dodavatelé budou povinni oznámit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému množství směsí osiva určených k ochraně přirozeného prostředí, pro které hodlají žádat o povolení, a výměru a umístění plánovaných lokalit sběru,“ řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa, který návrh vládě předkládal.

Ovšem počet dodavatelů těchto osiv bude znám až poté, co začne novela zákona platit. V této chvíli nelze jejich počet ani odhadnout. Lze předpokládat, že případní zájemci o tento druh osiv mohou žádat o povolení až před příštím vegetačním obdobím, tedy v roce 2012.

Další povinností dodavatele je oznámit ÚKZÚZ množství směsí osiva, které uvedl za dané vegetační období do oběhu. „Pokud to nesplní, bude mu hrozit pokuta, a to až do výše 500 tisíc korun,“ uvedl ministr Fuksa.

Zákon upravuje a doplňuje některé definice jako třeba lokalita sběru, zdrojová oblast, přímo sklízená směs. Současné platné znění zákona umožňuje uvádět obdobné směsi osiv do oběhu, ale jen tam, kde proběhla sklizeň takzvaného „lučního sběru osiv“, tedy tam, kde byla sklizena vybraná louka. Smíchání samostatně pěstovaných komponentů s lučním sběrem zaručovalo vhodnou obnovu luk a pastvin v chráněných lokalitách a národních parcích. Pro tyto směsi platil stejný režim jako pro ostatní konvenční směsi, tj. ohlášení u ÚKZÚZ, zpracování míchacího protokolu při přípravě směsi a odběr kontrolního vzorku inspektorem ÚKZÚZ a jeho uložení u ÚKZÚZ pro následnou kontrolu. Dodavatel musel současně s ohlášením směsi předložit označení lokality, kde bude „luční sběr“ proveden a vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody.

Nově budou například stanoveny oblasti původu, směsi bude možné uvádět do oběhu pouze, když to povolí ÚKZÚZ. Nejvyšší celkové roční množství, které lze uvádět do oběhu, bude určeno předem a dodavatel bude povinen před začátkem vegetačního období sdělit ÚKZÚZ množství směsí určených k ochraně přirozeného prostředí, lokality sběru, popřípadě lokality pěstování oddělených komponentů pro přípravu směsí.  Jsou stanovena i nová pravidla pro ověřování kvality takových směsí, kdy se budou třeba dělat přehlídky porostů v lokalitě sběru. Takto jsou pravidla stanovená ve Směrnici Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe