KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

10.ročník soutěže "TOP" ZS ČR

21/07/11

U příležitosti Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky na BVV Brno se konalo dne 24.6.2011, v rámci Podnikatelského fóra pořádaném AK ČR a ZS ČR,  vyhodnocení 10. ročníku soutěže  „TOP“  ZS ČR  o nejlepší zemědělský podnik. Ocenění předával předseda ZS ČR Ing. Miroslav Jirovský a vrchní ředitel MZe ČR Ing. Stanislav Kozák. Při pohledu […]

U příležitosti Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky na BVV Brno se konalo dne 24.6.2011, v rámci Podnikatelského fóra pořádaném AK ČR a ZS ČR,  vyhodnocení 10. ročníku soutěže  „TOP“  ZS ČR  o nejlepší zemědělský podnik. Ocenění předával předseda ZS ČR Ing. Miroslav Jirovský a vrchní ředitel MZe ČR Ing. Stanislav Kozák. Při pohledu zpět se ukazuje, že uvedení soutěže před 10 lety do života bylo dobrým počinem. Pomáhá to ZS ČR mimo jiné každoročně objektivně oceňovat nejlepší zemědělské podniky – členy svazu. Hodnocení ekonomických parametrů podniků nám mimo jiné umožňuje navrhnout takové podniky do dalších významných soutěží pořádaných na úrovni celého národního hospodářství. Výsledky soutěží ukazují, že se objevuje v zemědělství širší škála manažerů, kteří se mohou pochlubit úspěchy v řídící práci. V přístupu těchto vedoucích pracovníků, např. v soutěži Manažer roku, jde mimo jiné o snahu maximalizovat přednosti – silné stránky a příležitosti v podnikání. Současně jde o to minimalizovat nedostatky (slabé stránky) a rizika plynoucí z podnikání. Rozbor silných a slabých stránek je poté v jejich pojetí komplexní analýzou současnosti a dalšího vývoje podniku.

Je dobře, že se postupně prohlubuje vědomí, že prosperita firem a tím i celé ekonomiky se odvíjí od lidského potenciálu, tedy od faktu, že lidský faktor je považován za rozhodující předpoklad úspěchu. Proměna nastává v tom, že těžiště úspěchu se přesouvá ke znalostní společnosti, za kterou se považuje kombinace informací, vědomostí a kreativity. Jako doklad úspěchu členů ZS ČR je vynikající umístění v  prestižní soutěži manažerů „Manažer roku“. Není nezajímavé, že řada vyhodnocených manažerů v této soutěži, se opakovaně umísťuje na předních místech i v soutěži „TOP“ ZS ČR.  Za rok 2010 byli nedávno vyhodnoceni představitelé zemědělských podniků, členů ZS ČR. Jde např. o Ing. Václava D ě d i n u, předsedu ZS Dublovice, okres Příbram a Ing. Jiřího Milka, generálního ředitele spol. Úsovsko, okres Šumperk. Nelze nevzpomenout, že za posledních 9 let se člen ZS ČR umístil 3x jako nejlepší manažer ČR v rámci malých firem do 50 zaměstnanců v rámci všech odvětví národního hospodářství v celé ČR.   

V soutěži TOP ZS ČR se zaměřujeme na ukazatele charakterizující ekonomickou sílu a úroveň jednotlivých podniků.  Jde o výši přidané hodnoty a výsledek hospodaření za rok 2010 na 1 pracovníka, dále pak podíl přidané hodnoty na celkové produkci v % s přihlédnutím k průměru těchto ukazatelů za poslední 3 roky atd. Hodnocení soutěže ZS ČR „TOP“ bylo provedeno dle jednotlivých výrobních oblastí. V každé hodnocené výrobní oblasti byly oceněny 3 podniky.

Mezi vyhodnocené podniky z výrobní oblasti kukuřičné a řepařské patří:

 

1.  VH Agroprodukt, s.r.o, Rusek, okres Hr.Králové

2.  DOUBRAVA, s.r.o, Zahnašovice, okres Kroměříž

3.  Zámoraví, a.s. Břest, okres Kroměříž

 

  K oceněným podnikům z bramborářské výrobní oblasti patří:

1.  ZS Dublovice, a.s. okres Příbram

2.  Agrodružstvo Vyšetice, Pravonín, okres Benešov

3.  ZD v Pňovicích, okres Příbram

 

  Mezi oceněné podniky z bramborářsko-ovesné a horské oblasti patří:

1.  ZD Kouty, okres Třebíč

2.  ZDV Štichovice, okres Plzeň-sever

3.  ZERAS, a.s. Radostín n.Oslavou, okres Žďár n.Sázavou.  

 

Závěrem hodnocení nejlepších podniků – členů ZS ČR, bylo vyhlášení absolutního vítěze soutěže „ TOP „ Zemědělského svazu ČR za rok 2010.

Stal se jím VH Agroprodukt, s.r.o. Rusek, z okresu Hradec Králové.

Ukazuje se, a je to i výsledek 10 leté práce a vyhodnocení podniků, že soutěž plní svůj cíl, jímž je vyhledávat vynikající podniky a veřejně je ocenit. Je nesporné, že se objevuje stále více osobností, jejichž manažerské kompetence, dovednosti a podnikatelské výsledky jejich podniků je řadí k manažerské špičce v rámci ČR. ZS ČR počítá do budoucna se zapojením těchto manažerů do práce v poradních orgánech Zemědělského svazu ČR, například v rámci ustavení Klubu vítězů soutěže „TOP“ ZS ČR. Sponzory této akce jsou již několik let společnosti: KINGSPAN,a.s. Hradec Králové, SCHAUMANN, s.r.o. Volyně a CHOV SERVIS, a.s. Hradec Králové. Předání cen se účastnili vrcholní představitelé a to Ing. Ivan Springer, Ing. Stanislava Ervová  a Dr.Ing. Jiří Kuník. Mediálním partnerem je pak společnost Profi Press, s.r.o. Praha.

 

 

Dr. Jaroslav Šubrt,
ZS ČR

Zařazeno v Aktuálně