KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EU zvýšila objem finančních prostředků na výzkum patogenů

31/08/11

Mezinárodní konsorcium Antigone je jedním ze subjektů, které získaly dodatečné finanční prostředky z rámcového programu EU pro výzkum v objemu 12 mil. €. Brusel – Evropská komise chce s ohledem na nedávnou EHEC krizi investovat dalších 12 mil. € do výzkumu původce onemocnění – baktérií E. coli. Dodatečný balík finančních prostředků z rámcového programu EU pro výzkum by měl […]

Mezinárodní konsorcium Antigone je jedním ze subjektů, které získaly dodatečné finanční prostředky z rámcového programu EU pro výzkum v objemu 12 mil. €.
Brusel – Evropská komise chce s ohledem na nedávnou EHEC krizi investovat dalších 12 mil. € do výzkumu původce onemocnění – baktérií E. coli.
Dodatečný balík finančních prostředků z rámcového programu EU pro výzkum by měl především sloužit k dalšímu vývoji obranné metody, která by měla zamezit možným budoucím epidemiím. Již na podzim by mělo zahájit činnost mezinárodní konsorcium s názvem „Antigone“. Cílem výzkumných prací je předložení uceleného vědeckého pohledu na nový kmen E. coli – pro tento účel byl vyčleněny finanční prostředky ve výši 2,1 mil. € – a řadu dalších virulentních choroboplodných zárodků, které by mohly představovat hrozbu pro lidské zdraví.
 
Konsorcium bude úzce spolupracovat s již fungujícím projektem „Predemics“, který se zaměřuje na vývoj v oblasti preventivních opatření, predikce a ochrany před zoonotickými viry s pandemickým potenciálem na základě multidisciplinárního přístupu.
 
Maire Geoghegan-Quinnová, eurokomisařka pro výzkum, vědu a inovace, která se zasazovala o navýšení finančního rozpočtu v oblasti péče o zdraví Evropanů je dosaženým úspěchem velmi potěšena. „Naše koncepce spočívá v tom, že by se těžištěm v oblasti výzkumu a inovací v EU měla stát témata, která jsou pro Evropany nejdůležitější – zdraví je na předním místě jejich priorit“.
 
Cíle projektu Antigone
Projekt Antigone (ANTIcipating the Global Onset of Novel Epidemics – anticipace globálního výskytu novodobých epidemií) by měl podle současných plánů sdružit 14 partnerů ze sedmi zemí. Cílem projektu je zejména určit faktory, které virovým a bakteriálním patogenům umožňují překonat mezidruhové bariéry a přecházet tak ze zvířat na lidi. V rámci projektu by měly být v případě potřeby také zkoumány nové, neznámé choroby. Jedním z dalších cílů projektu je rovněž identifikovat možnosti vymýcení chorob a vzít si ponaučení, která mohou být užitečná s ohledem na budoucí prevenci hrozeb. Součástí projektu je doložka „flexibility“, která by měla umožnit rychlou reakci na riziko plynoucí z nečekaného vzniku humánní epidemie, aniž by Komise musela zveřejňovat novou výzvu k předkládání návrhů.
 
Generální ředitelství pro výzkum a inovace dlouhodobě podporuje kvalitní výzkumné projekty, v jejichž rámci jsou vyvíjeny vědecké nástroje, které by měly sloužit k řešení vznikajících epidemií. V minulosti Evropská komise financovala výzkum patogenní baktérie enterohemoragické E. coli zejména s ohledem na aspekty bezpečnosti potravin a vody.
 
Krankheitserreger: EU erhöht Forschungsgelder
[2011-08-11], www.agrarheute.com
 

Zařazeno v Věda a výzkum