KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropští vědci na mezinárodní konferenci EURAGRI na Ministerstvu zemědělství řeší další směřování zemědělského výzkumu

27/09/11

  Tisková zpráva – Ve dnech 26. a 27. září pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd významnou mezinárodní 25. konferenci EURAGRI: Zemědělství – výzkum a inovace v měnícím se světě. Setkání se účastní například náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, zástupce Agrární komory Zdeněk Pastorek a zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a […]

 

Tisková zpráva – Ve dnech 26. a 27. září pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd významnou mezinárodní 25. konferenci EURAGRI: Zemědělství – výzkum a inovace v měnícím se světě. Setkání se účastní například náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, zástupce Agrární komory Zdeněk Pastorek a zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Konferenci předsedá člen prezidia ČAZV Jan Nedělník.

Stoupající nároky na přírodní zdroje, rostoucí populace, odpady, změny klimatu, klesající zásoby fosilních paliv a nedostatek zdrojů jsou jen některými z témat, kterými se na setkání v Praze na Ministerstvu zemědělství zabývají mezinárodní odborníci a vědci z různých zemědělských oborů.

„Zajistit dostatek potravin pro narůstající populaci při všech negativních vlivech, jako je úbytek úrodné půdy, klimatické výkyvy, nedostatek vody a migrace obyvatelstva, je dlouhodobým úkolem zemědělského výzkumu. Zároveň přitom musíme chránit to nejcennější, co máme – přírodu,“ řekl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Účastníci konference se shodli, že pro zlepšení výsledků jejich práce je nutné předávat si vzájemně informace z výzkumu.

„Nutnost chovat se ekonomicky a spojovat síly, vystupuje zvlášť zřetelně nyní, kdy jsou evropské země nuceny razantně šetřit a korigovat své národní rozpočty. Vnímáme pozitivně snahu pracovníků Evropské komise a odborných poradních orgánů hledat a podporovat nové formy spolupráce,“ řekl náměstek Chmiel.

Jedním z důležitých témat konference je také přizpůsobení spotřeby a výroby v zemědělsko-potravinářském systému tak, aby se biomasa mohla využívat co nejúčelněji.

Radek Ležatka
ředitel Odboru komunikace MZe