KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Podlipansko chystá na listopad výzvu SPL

23/09/11

  Tisková zpráva 9.9.2011     Konec roku přinese další peníze do Podlipanska   Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko chystá letošní druhou výzvu na projekty v regionu Podlipansko, v celkovém pořadí je to již šestá výzva. Peníze jsou připraveny pro podnikatele, obce i pro neziskovky. Dalo by se říci, že peníze jsou rozděleny na čtyři hromádky, […]

 
Tisková zpráva 9.9.2011
 
 
Konec roku přinese další peníze do Podlipanska
 
Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko chystá letošní druhou výzvu na projekty v regionu Podlipansko, v celkovém pořadí je to již šestá výzva.
Peníze jsou připraveny pro podnikatele, obce i pro neziskovky.
Dalo by se říci, že peníze jsou rozděleny na čtyři hromádky, v projektovém jazyce jsou to tzv.fiche.
První skupina aktivit, na které bude možné získat peníze, jsou podnikatelské projekty. Zde je připraven 1 mil. Kč a bude možné podpořit zbudování nebo rozšíření provozovny, např. stavební úpravy nebo vybavení (stroje, zařízení, výpočetní technika apod.), toto spadá do Fiche 5. Druhou oblastí  je podpora cestovního ruchu, konkrétně služby (ubytování, stravování, půjčovny sportovních potřeb aj., to je Fiche 6 a přichystáno je tu 2,1 mil.Kč. Fiche 7 je také podpora cestovního ruchu, ale tentokrát v krajině – sem patří např. budování a vyznačení stezek, oprava mostků a lávek, rozhledny, podpora pro tuto oblast je 1,1 mil.Kč. Poslední podporovanou aktivitou je tvorba územních plánů – Fiche 8, kde je připraveno 200 tis.Kč.
Zde se nabízí otázka, jak MASka zajistí spravedlivé a transparentní rozdělení peněz? To vysvětluje předsedkyně výběrové komise Ewa Chmelíková:“ Každý je přesvědčený, že jeho projekt je nejpotřebnější, ale my můžeme vybrat jen ty projekty, na které máme peníze. Snažíme se být objektivní, body se přidělují podle předem stanových pravidel – ta jsou veřejná a každému k dispozici.“ V rámci výběru projektů proběhne i tzv. veřejná obhajobu projektu – všichni žadatelé jsou zváni na společné setkání, kde představují výběrové komisi své projekty a zodpovídají doplňující dotazy. Termín této prezentace bude zveřejněn na webu, akce je skutečně veřejná, vítáni jsou všichni, kdo plánují nějaké projekty nebo se jen chtějí dovědět, co se v Podlipansku děje.
V rámci předcházejících výzev bylo rozděleno více než 30 mil. Kč.
 
 
Výzva bude vyhlášena 8.11.2011.
Žádosti o dotaci se přijímají kanceláři MAS Podlipansko, Chvalovická 1076, Pečky a to 7.prosince 2011 (8 – 16 hod) a 8.prosince 2011(8 – 14 hodin).
Školení pro žadatele:
Čtvrtek 10.11.2011 ve 14 hodin v klubovně v Mančicích.
 
Kontakt:
Jana Havelková, TF: 721-170-388